Utforskarberättelser

 • Kunskaper om urologi från NYU Langone Hospital i New York

  Kunskaper om urologi från NYU Langone Hospital i New York

  Medicine doktor, JM Juha Knaapila bekantade sig med stöd av ett resestipendium från ÅUCS-stiftelsen i behandlingspraxis inom och forskning om urologi vid en av de främsta enheterna i världen. Besöket gav nya perspektiv på bland annat fokala behandlingar mot prostatacancer. Utöver de kliniska kunskaperna gav resan också kontakter med andra forskare. ”Jag är 40 år…

  Lue lisää

 • Artificiell intelligens till utvecklingen av stödsystem för kliniskt beslutsfattande

  Artificiell intelligens till utvecklingen av stödsystem för kliniskt beslutsfattande

  Idag är utvecklingen av hälso- och sjukvården allt oftare multidisciplinär och vid sidan av experter från de traditionella medicin-, vård- och laboratoriedisciplinerna eltar även till exempel datavetare och andra naturvetare i de gemensamma teknologiprojekten. Akseli Reunamo tog filosofie magisterexamen i biologi från linjen för fysiologi och genetik vid Åbo universitet 2022. För närvarande läser jag…

  Lue lisää

 • ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

  ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

  Kliniska forskare behöver forskningslokaler och en stödjande gemenskap. Kjell Helenius, som arbetar på barnkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), har fått avgörande stöd av ÅUCS-stiftelsen. Kjell Helenius som forskar prematurer disputerade till medicine doktor i oktober 2020. Läkartidningen valde Helenius doktorsavhandling till årets bästa doktorsavhandling av en läkare. Elektorerna ansåg Helenius arbete vara ett nationellt och…

  Lue lisää

 • ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

  ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

  10.10.2022 Magistern i hälsovetenskaper, sjukskötare Johanna Olli bereder sin doktorsavhandling i vårdvetenskap om stöd för delaktighet för barn med funktionsnedsättning. Temat kom fram i sjukskötarens eget arbete med barnneurologiska patienter. Hon ser det som forskarens skyldighet att omsätta forskningsresultaten i praktiken. Johanna Olli funderade i sitt arbete på barnneurologiska vid Kymmenedalens centralsjukhus på hur vårdarbetet…

  Lue lisää

 • ÅUCS-stiftelse möjliggjorde en viktig vidareutbildning i Kanada

  ÅUCS-stiftelse möjliggjorde en viktig vidareutbildning i Kanada

  10.10.2022 Åucs direktör för urologi, docent och överläkare Peter Boström, har erfarenhet av värdefull fortbildning utomlands. ÅUCS-stiftelsen stödde denna utbildning med ett stipendium under tre år. På grund av sin doktorsavhandling om urinblåsecancer bestämde sig Peter Boström som specialiserat sig på kirurgi för att specialisera sig på urologi. Ett viktigt steg i karriären som urolog…

  Lue lisää

 • Barnpsykiatriska forskningscentralens grundare och direktör André Sourander är en meriterad och mångsidig forskare inom psykisk hälsa hos barn och unga

  Barnpsykiatriska forskningscentralens grundare och direktör André Sourander är en meriterad och mångsidig forskare inom psykisk hälsa hos barn och unga

  18.6.2020 Professor i barnpsykiatri André Souranders undersökningar har vuxit och blivit en barnpsykiatrisk forskningsenhet med 55 forskare i Åbo. Enheten har bland annat utvecklat digitala tjänster som i forskningen visat sig vara effektiva som stöd för barn och föräldrar. Med hjälp av dem kan man bryta utvecklingen av barnens symtom till psykiska problem i ungdomen…

  Lue lisää

 • Utvecklare av behandlingen av öroninflammationer hos barn

  Utvecklare av behandlingen av öroninflammationer hos barn

  12.10.2022 Paula Tähtinens doktorsavhandling om antibiotikabehandling av öroninflammationer hos barn granskades vid Åbo universitet 2012. Barnfamiljerna som deltog i forskningsprojektet som leddes av docent Aino Ruohola kände till undersökningen under namnet ”Lillaelefanten” (Pikkunorsu). För Paula Tähtinen, som hade två små barn i familjen när doktorsavhandlingen skrevs, ÅUCS-stiftelsens forskningsenhet var en stor sak; En arbetsplats med…

  Lue lisää

 • Forskningen om infektioner hos barn fick god vägkost av ÅUCS-stiftelsen

  Forskningen om infektioner hos barn fick god vägkost av ÅUCS-stiftelsen

  12.10.2022 Lauri Ivaska utexaminerades som medicine licentiat från Åbo universitet 2009. Därefter arbetade han bl.a. vid Virmo och Pemar hälsovårdscentraler, Åucs samjour samt Mellersta Finlands centralsjukhus enheter för anestesiologi och barnsjukdomar innan de specialiserar sig på Åucs barnklinik. Lauri Ivaska doktorerade vid Åucs under ledning av professor i infektionssjukdomar Ville Peltola. Forskningens närhet till praktiken…

  Lue lisää