ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

Kliniska forskare behöver forskningslokaler och en stödjande gemenskap. Kjell Helenius, som arbetar på barnkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), har fått avgörande stöd av ÅUCS-stiftelsen.

Kjell Helenius som forskar prematurer disputerade till medicine doktor i oktober 2020. Läkartidningen valde Helenius doktorsavhandling till årets bästa doktorsavhandling av en läkare. Elektorerna ansåg Helenius arbete vara ett nationellt och internationellt betydelsefullt, utmärkt exempel på forskningsarbete som påverkar vårdpraxisen.

Barn har alltid varit nära mitt hjärta och redan under studietiden var jag intresserad av barnsjukdomar. År 2010 arbetade jag för första gången på en avdelning för barnsjukdomar vid Mellersta Finlands centralsjukhus i Jyväskylä på rekommendation av en kollega. Efter det var karriärvalet klart. Forskarkarriären började vid ÅUCS 2012, då avdelningsöverläkaren och senare professor Liisa Lehtonen föreslog ett forskningstema i anknytning till prematurer vid ÅUCS.


Internationell jämförelseundersökning

På den vägen är Helenius fortfarande. Den prisbelönta doktorsavhandlingen är en registerforskning vars uppkomst också påverkades av forskningsperioder i Toronto och London. Undersökningen, som ursprungligen inleddes som en jämförelse mellan prematurvården i Finland och Sverige, utvidgades till att omfatta praxis för prematurvård i sammanlagt elva länder, bland annat Japan, Kanada och Storbritannien.

Finland klarade sig bra i jämförelserna. Undersökningen avslöjade inte bara den låga prematurdödligheten i Finland, utan också en fungerande vårdpraxis i Finland för prematurer med låg vikt, det vill säga prematurer som väger under 1 500 gram när de föds. Centraliseringen av komplicerade förlossningar till universitetssjukhusen bidrar till att vi har goda vårdresultat – till skillnad från till exempel Storbritannien. I Finland kan man på grund av centraliseringen undvika riskfyllda transporter av små prematurer.

Högklassig finländsk forskning

I Toronto och senare i London fick Helenius genom sin egen erfarenhet konstatera att Finland inte har något att skämmas över i internationella forskningsvärlden.

Vi har kunniga forskare och vårt forskningsarbete håller hög kvalitet. Självförtroendet har också stärkts när jag har fått presentera våra forskningsresultat för världen. Våra resultat intresserar och kända forskare inom branschen, vars publikationer jag själv har läst, tar kontakt med mig. Vi har något att bidra med internationellt i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

ÅUCS-stiftelsens forskningsenhet viktig

Alla läkare har inte ett arbetsrum på arbetsplatsen, så ÅUCS-stiftelsens forskningsenhet har haft en väsentlig betydelse för tre barns pappans forskningsarbete.

ÅUCS-stiftelsen har ända från början fungerat som min intellektuella bas, där jag både har fått en lugn plats att bedriva forskning och framför allt vetenskapligt stöd och kamratstöd från både jämlikar och mer erfarna forskare. Forskningsarbetet framskred vid sidan av det kliniska arbetet i perioder på några månader. Det är viktigt att forskaren behåller kontakten med det kliniska arbetet för att förstå bl.a. hur resultaten av vetenskapliga undersökningar ska tolkas samt hur olika forskningsupplägg påverkar resultatens lämplighet i olika populationer.

Forskningsarbetet har fört Kjell Helenius med sig, säkert för gott.

För närvarande är jag neonatolog vid ÅUCS. Jag kommer att fortsätta min vetenskapliga karriär vid sidan av det kliniska arbetet, och förhoppningsvis får jag i framtiden vara både doktorandhandledare och klinisk lärare. Jag fortsätter med registerforskningen, men tyngdpunkten flyttas från kortsiktig prognos till långtidsprognos och ända till vuxen ålder. Jag kommer också att upprätthålla forskningssamarbetet via mitt internationella nätverk.

Kjell Helenius, född 1982
  • ML 2009, MD 2020 ÅU, docent 2022
  • Specialistläkare i barnsjukdomar 2017
  • Specialkompetens i neonatologi 2021
  • Levnadsregel: Gör det ordentligt eller gör det igen.

Uutisia