Dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver principerna för att behandla personuppgifter gällande ÅUCS-stiftelsens tjänster. En mer detaljerad beskrivning av våra tjänster finns på vår webbplats eller genom att kontakta oss.

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver bland annat:

hur ÅUCS-stiftelsen behandlar besökarnas personuppgifter.
hurdana personuppgifter ÅUCS-stiftelsen kan samla in om besökarna.
för vilka ändamål ÅUCS-stiftelsen kan använda besökarnas personuppgifter.
besökarnas rättigheter angående de personuppgifter vi samlat in.

REGISTERFÖRARE

ÅUCS-stiftelsen 1670791-6

Den ovan nämnda registerföraren administrerar och upprätthåller självständigt det klientregister som denna dataskyddsbeskrivning beskriver.

REGISTRETS KONTAKTPERSON OCH KONTAKTINFORMATION
Telefonnummer: 040 701 7876

Kontaktperson: Minna Lukkarinen
E-postadress: Tykssaatio@tyks.fi
Adress: PB 52, 20521 Åbo

REGISTRETS NAMN


Klientregister

SYFTET MED OCH BAKGRUNDEN TILL BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA.


Kundregistret samlar in personuppgifter om ÅUCS-stiftelsens kunder. När användarna lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in informationen i kommentarsformuläret. Vi samlar även in användarens Ip-adress och information om webbläsarens version för att underlätta identifieringen av skräppost.

REGISTRETS INNEHÅLL


Registret samlar in de personuppgifter som kunden lämnar när hen kontaktar oss och som är synliga i kommentarsfältet, och IP-adressen och information om webbläsarens version. En anonymiserad decentralisering av information (hash) som skapats från e-postadressen kan skickas till Gravatar-tjänsten för att veta om kommenteraren är en användare av tjänsten. Gravatar-tjänstens dataskyddsbeskrivning finns på adressen https://automattic.com/privacy/. (på engelska)

När du kontaktar oss, vänligen ge oss följande information:

Namn
Telefonnummer
E-postadress

KAKOR

Utöver informationen ovan kan ÅUCS-stiftelsen med hjälp av analysverktyg samla in anonymiserad användardata om sina webbplatsers användare. TYKS-stiftelsen förbehåller sig också rätten att använda cookies på sin webbplats, som användaren vanligtvis kan förbjuda i inställningarna för sin webbläsare.

HUR LÄNGE FÖRVARAR VI INFORMATIONEN           

När du lämnar en kommentar förvarar vi kommentaren och dess metadata tills vidare. Vi gör detta för att automatiskt kunna identifiera och godkänna kommande kommentarer i stället för att ha dem i kön för moderering.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER


Utlämnande av personuppgifter sker alltid i enlighet med lagen.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje parter. Dessutom kan vi på begäran i enlighet med lagen lämna personuppgifter till myndigheter. Registeruppgifterna är sparade och skyddade så att obehöriga parter inte har tillgång till dem.

Vi har överfört personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning. Det föregående sagda innefattar rätten att överföra personuppgifter till ett tredjeland utanför Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dock under förutsättning att man i alla avseenden iakttagit kraven i EU:s dataskyddslagstiftning.

SKYDD AV REGISTRET


ÅUCS-stiftelsen har organiserat registrets datasäkerhet på ett allmänt godtagbart sätt och strävar efter att använda lämpliga tekniska lösningar för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till såväl sina datasystem som de manuellt underhållna och lagrade uppgifterna.

GRANSKNINGSRÄTT


Om du har lämnat kommentarer kan du be om en sammanställning av alla dina personuppgifter som du har gett oss. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter. Rätten att radera egna uppgifter gäller inte personuppgifter som vi måste bevara av underhållsskäl, juridiska skäl eller datasäkerhetsskäl.

KORRIGERING AV UPPGIFTER


Om en person till exempel utövar sin rätt till insyn och upptäcker att uppgifterna i registret är bristfälliga eller felaktiga, har personen rätt att begära att uppgifterna korrigeras på behörigt sätt.

ÖVRIGA RÄTTIGHETER


TYKS-stiftelsen förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum ändra denna dataskyddsbeskrivning för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter.