Stipendieansökan

Stiftelsens stipendier

Stiftelsen delar ut både forsknings- och resestipendier. Ansökningstiden för stipendierna är årligen i oktober. Stipendierna delas ut i december.

Stipendier

Stiftelsen delar ut både forsknings- och resestipendier. Ansökningstiden för stipendierna är årligen i oktober. Stipendierna delas ut i december. Stiftelsen beviljar inte stipendium åt samma sökande under två på varandra följande år.

Stipendiet söks med en blankett till vilken en fritt formulerad forskningsplan bifogas. Du kan fylla i blanketten här. Ansökningarna skickas elektroniskt till adressen: tykssaatio@tyks.fi

Lisätietoja: tykssaatio@tyks.fi

Mer information: tykssaatio@tyks.fi

ÅUCS-stiftelsen samarbetar med stiftelsen Anne ja Rauno Puolimatkan säätiö: ÅUCS-stiftelsens stipendienämnd utvärderar sökandena av medicinska stipendier från Anne ja Rauno Puolimatkan säätiö.

Forskarberättelser

ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

10.10.2022 Magistern i hälsovetenskaper, sjukskötare Johanna Olli bereder sin doktorsavhandling i vårdvetenskap om stöd för delaktighet för barn med funktionsnedsättning. Temat kom fram i sjukskötarens eget arbete med barnneurologiska patienter. Hon ser det som forskarens skyldighet att omsätta forskningsresultaten i praktiken. Johanna Olli funderade i sitt arbete på barnneurologiska vid Kymmenedalens centralsjukhus på hur vårdarbetet

ÅUCS-stiftelse möjliggjorde en viktig vidareutbildning i Kanada

ÅUCS-stiftelse möjliggjorde en viktig vidareutbildning i Kanada

10.10.2022 Åucs direktör för urologi, docent och överläkare Peter Boström, har erfarenhet av värdefull fortbildning utomlands. ÅUCS-stiftelsen stödde denna utbildning med ett stipendium under tre år. På grund av sin doktorsavhandling om urinblåsecancer bestämde sig Peter Boström som specialiserat sig på kirurgi för att specialisera sig på urologi. Ett viktigt steg i karriären som urolog

Barnpsykiatriska forskningscentralens grundare och direktör André Sourander är en meriterad och mångsidig forskare inom psykisk hälsa hos barn och unga

Barnpsykiatriska forskningscentralens grundare och direktör André Sourander är en meriterad och mångsidig forskare inom psykisk hälsa hos barn och unga

18.6.2020 Professor i barnpsykiatri André Souranders undersökningar har vuxit och blivit en barnpsykiatrisk forskningsenhet med 55 forskare i Åbo. Enheten har bland annat utvecklat digitala tjänster som i forskningen visat sig vara effektiva som stöd för barn och föräldrar. Med hjälp av dem kan man bryta utvecklingen av barnens symtom till psykiska problem i ungdomen

Utvecklare av behandlingen av öroninflammationer hos barn

Utvecklare av behandlingen av öroninflammationer hos barn

12.10.2022 Paula Tähtinens doktorsavhandling om antibiotikabehandling av öroninflammationer hos barn granskades vid Åbo universitet 2012. Barnfamiljerna som deltog i forskningsprojektet som leddes av docent Aino Ruohola kände till undersökningen under namnet ”Lillaelefanten” (Pikkunorsu). För Paula Tähtinen, som hade två små barn i familjen när doktorsavhandlingen skrevs, ÅUCS-stiftelsens forskningsenhet var en stor sak; En arbetsplats med

previous arrow
next arrow