ÅUCS-stiftelse möjliggjorde en viktig vidareutbildning i Kanada

10.10.2022

Åucs direktör för urologi, docent och överläkare Peter Boström, har erfarenhet av värdefull fortbildning utomlands. ÅUCS-stiftelsen stödde denna utbildning med ett stipendium under tre år.

På grund av sin doktorsavhandling om urinblåsecancer bestämde sig Peter Boström som specialiserat sig på kirurgi för att specialisera sig på urologi. Ett viktigt steg i karriären som urolog var att arbeta i Princess Margaret Hospital i Toronto 2009–2011. Sjukhuset är en toppenhet inom uro-onkologi. Efter återkomsten till Finland utnämndes Boström till chef för Åucs urologiska klinik 2012.

Att operera med toppexperter gav viktiga influenser. Det är inte fråga om att härma, men det är nyttigt att observera toppexperter och koncentrera sig på vissa aktiviteter. Där lärde jag mig säkert mer än vad som hade varit möjligt på fem år i Finland. ÅUCS-stiftelsen hade stor betydelse för finansieringen av åren i Toronto.

Den insjuknade behöver information

I Kanada stärktes också uppfattningen om betydelsen av den insjuknade mannens informationsbehov. Prostatacancer är en sjukdom med flera behandlingsalternativ. När läkaren och patienten tillsammans beslutar om vilken behandlingslinje som ska väljas ska patienten vara på samma karta som den behandlande läkaren.

Patienten kan inte delta i valet av behandlingslinjer om han inte har tillräckliga bakgrundsuppgifter om sin sjukdom och dess behandlingsalternativ. Även om vi naturligtvis går igenom dem med patienten är han inte genast beredd att ta ställning. Till exempel är aktiv uppföljning ett behandlingsalternativ som om det uppfattas fel enligt patienten och makan kan verka som att man inte behandlar alls, vilket det inte är frågan om. Ett tekniskt avlägsnande av cancertumören med en radikal operation och livskvaliteten ställs ofta mot varandra, och då kan beslutet inte vara i händerna på den behandlande läkaren, funderar Peter Boström.

Många patienter och makar frågade var man kunde få information och det fanns ingen lämplig guide, skrev Boström med stöd av sina kolleger. Eturauhasen sairaudet. Ennaltaehkäisy, tutkimukset ja hoito (Tammi 2015) Statens informationsspridningspris som beviljades av undervisnings- och kulturministeriet 2016.

Ta med makan

I Finland kan en man som kommer till mottagningen för prostatabesvär på ett blygt sätt fråga om makan kan delta i vårdförhandlingarna. I Kanada är det mycket vanligt och naturligt att makarna deltar. Det handlar ju om saker som är viktiga för parförhållandet. Dessutom hör två öron alltid mer och kommer ihåg mer än en människa kan.

Heidi Aaltonen (t. vänster) Peter Boström (mitten) Mia-Mari Suotonen (t. höger)

Forskningen utvecklar vården

Idag är 60 procent av ansvarsområdeschef Boströms arbetstid kliniskt patientarbete, 20 procent förvaltning och 20 procent forskning, som tar tid även på fritiden.

Vi har goda förhållanden inom Åucs urologi. Lokalerna på A-sjukhuset är fungerande och det gamla sjukhuset är kanske den vackraste platsen på Kinakvarnbacken. Vi har kunnig personal och entusiasm att sköta vårt arbete.

Urologerna bedriver forskningssamarbete med grundforskare inom biomedicin, såsom professorerna Matti Poutanen, Sari Mäkelä, Johanna Schleutker, Mathias Nees, Jyrki Heino, Kim Pettersson och Pirkko Härkönen samt patologer Pekka Taimi och Markku Kallajoki. Turku Prostate Cancer Consortium samlar i samarbete med biobanken Auria prover, kliniska data och uppföljningsinformation för forskning om prostatacancer.

Konstaterande av cancer har preciserats och ny bilddiagnostisk TULSA-behandling ger noggrannhet

Under de senaste åren har en betydande del av Åucs urologiska undersökning varit förknippad med bilddiagnostik av prostatacancer med magnetundersökning. Detta har möjliggjort ett bättre patientval än tidigare för tagning av provbitar. PSMA-PET-CT-undersökning är en ny avbildningsmetod med vilken man kan konstatera att prostatacancer sprider sig lättare än tidigare. TULSA är en ny bilddiagnostisk styrd behandling där tumörområdet i prostata kan behandlas noggrannare och mindre med ultraljudsuppvärmning än med traditionella operations- och strålbehandlingar. 

Utöver grund- och bilddiagnostisk undersökning av urologiska sjukdomar pågår flera multinationella läkemedelsprövningar av fas III på urologiska kliniken. Med dem får patienterna de nyaste läkemedlen i ett så tidigt skede som möjligt.

PETER BOSTRÖM, 48

ML 1999, MD 2001, ÅU

Specialist i urologi 2007

Vidareutbildning i Toronto 20092011

Docent 2012, ÅU

Överläkare i urologi vid Åucs och direktör för ansvarsområdet 2012

Europeiska urologförbundets Crystal Matula-pris för meriter som akademisk urolog 2013

Uutisia