Tutkari

Lokaler, arbetsredskap och stöd

ÅUCS-stiftelsen upprätthåller en klinisk forskningsenhet och erbjuder lokaler och arbetsredskap för forskare som arbetar i enhetens lokaler.

Forskningsenheten som kallas Tutkari har arbetsutrymmen för 18 forskare. Stiftelsen erbjuder arbetslokaler och arbetsredskap för dem som arbetar i enhetens lokaler. En specialiserande sjukhusläkare har inget arbetsrum på arbetsplatsen, så Tutkari är en lugn plats för forskningen. Där finns framför allt möjlighet att få vetenskapligt och kamratstöd av både jämlikar och mer erfarna forskare. Vårt mål är att Tutkari ska vara en intellektuell bas för unga forskare.

Tutkari ligger i närheten av Åucs, på adressen Sirkkalagatan 4. Ingången ligger på kortsidan av byggnaden.

Verksamhetsledaren ansvarar för lokalitetesfrågorna.

Kontakta Minna Lukkarinen

minna.lukkarinen@utu.fi

tfn 040 701 7876.

Forskarberättelser

Kunskaper om urologi från NYU Langone Hospital i New York

Kunskaper om urologi från NYU Langone Hospital i New York

Medicine doktor, JM Juha Knaapila bekantade sig med stöd av ett resestipendium från ÅUCS-stiftelsen i behandlingspraxis inom och forskning om urologi vid en av de främsta enheterna i världen. Besöket gav nya perspektiv på bland annat fokala behandlingar mot prostatacancer. Utöver de kliniska kunskaperna gav resan också kontakter med andra forskare. ”Jag är 40 år

Artificiell intelligens till utvecklingen av stödsystem för kliniskt beslutsfattande

Artificiell intelligens till utvecklingen av stödsystem för kliniskt beslutsfattande

Idag är utvecklingen av hälso- och sjukvården allt oftare multidisciplinär och vid sidan av experter från de traditionella medicin-, vård- och laboratoriedisciplinerna eltar även till exempel datavetare och andra naturvetare i de gemensamma teknologiprojekten. Akseli Reunamo tog filosofie magisterexamen i biologi från linjen för fysiologi och genetik vid Åbo universitet 2022. För närvarande läser jag

ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

Kliniska forskare behöver forskningslokaler och en stödjande gemenskap. Kjell Helenius, som arbetar på barnkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), har fått avgörande stöd av ÅUCS-stiftelsen. Kjell Helenius som forskar prematurer disputerade till medicine doktor i oktober 2020. Läkartidningen valde Helenius doktorsavhandling till årets bästa doktorsavhandling av en läkare. Elektorerna ansåg Helenius arbete vara ett nationellt och

ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

10.10.2022 Magistern i hälsovetenskaper, sjukskötare Johanna Olli bereder sin doktorsavhandling i vårdvetenskap om stöd för delaktighet för barn med funktionsnedsättning. Temat kom fram i sjukskötarens eget arbete med barnneurologiska patienter. Hon ser det som forskarens skyldighet att omsätta forskningsresultaten i praktiken. Johanna Olli funderade i sitt arbete på barnneurologiska vid Kymmenedalens centralsjukhus på hur vårdarbetet

previous arrow
next arrow