Stiftelse

Hälsa genom forskning

Den allmännyttiga stiftelsen stöder, främjar och upprätthåller forskningen i klinisk medicin och annan hälsovetenskap på universitetsnivå vid Åbo universitetscentralsjukhus och inom dess influensområde.

Stiftelsen

 • Delar årligen ut arbets- och resestipendier.
 • Erbjuder arbetsutrymmen för 18 forskare i närheten av ÅUCS.
 • Beviljar en meriterad forskare inom klinisk medicin eller hälsovetenskap ett pris på 15 000 euro.
 • Utmärkelserna har tilldelats professor i inre medicin Jorma Viikari (2008), professor i barnsjukdomar Olli Simell (2012), professor i barnpsykiatri André Sourander (2020) och professor i infektionssjukdomar Olli Ruuskanen (2022).

Forskningen omfattar

Målet med den kliniska forskningen är alltid att förbättra patientens vård.

Klinisk forskning:

 • Förbättrar förebyggandet av sjukdomar.
 • Utvecklar diagnostiseringen eller konstaterandet av sjukdomar.
 • Producerar bättre och effektivare behandlingsformer.
 • Minskar vårdkostnaderna.

Vid ÅUCS undersöks många sjukdomar. Centrala teman är till exempel:

 • Utveckling av allergi
 • Infektionssjukdomar
 • Prematurer
 • Diabetes
 • Mental hälsa
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Behandling av cancer

Målet med den kliniska forskningen är alltid att förbättra patientens vård.

Klinisk forskning:

 • Förbättrar förebyggandet av sjukdomar.
 • Utvecklar diagnostiseringen eller konstaterandet av sjukdomar.
 • Producerar bättre och effektivare behandlingsformer.
 • Minskar vårdkostnaderna.

Vid ÅUCS undersöks många sjukdomar. Centrala teman är till exempel:

 • Utveckling av allergi
 • Infektionssjukdomar
 • Prematurer
 • Diabetes
 • Mental hälsa
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Behandling av cancer

ÅUCS-stiftelsens styrelse

Mari Lahti
HVD, post doc, överlärare, Åbo yrkeshögskola

Johanna Lempainen
Docent, avdelningsöverläkare, ÅUCS

Terhi Mäki
JM, förvaltningsdirektör, Rausanne Oy

Olli-Pekka Saario
JK, handelsråd

Sanna Salanterä
Professor i klinisk vårdvetenskap, Åbo universitet

Jari-Pekka Tuominen
JM, VD, förvaltningsdirektör, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Mikko Pietilä, ordf.
Docent, tf. sjukvårdsdistriktets direktör, Egentliga Finlands välfärdsområde

Forskarberättelser

ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

Kliniska forskare behöver forskningslokaler och en stödjande gemenskap. Kjell Helenius, som arbetar på barnkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), har fått avgörande stöd av ÅUCS-stiftelsen. Kjell Helenius som forskar prematurer disputerade till medicine doktor i oktober 2020. Läkartidningen valde Helenius doktorsavhandling till årets bästa doktorsavhandling av en läkare. Elektorerna ansåg Helenius arbete vara ett nationellt och

ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

10.10.2022 Magistern i hälsovetenskaper, sjukskötare Johanna Olli bereder sin doktorsavhandling i vårdvetenskap om stöd för delaktighet för barn med funktionsnedsättning. Temat kom fram i sjukskötarens eget arbete med barnneurologiska patienter. Hon ser det som forskarens skyldighet att omsätta forskningsresultaten i praktiken. Johanna Olli funderade i sitt arbete på barnneurologiska vid Kymmenedalens centralsjukhus på hur vårdarbetet

ÅUCS-stiftelse möjliggjorde en viktig vidareutbildning i Kanada

ÅUCS-stiftelse möjliggjorde en viktig vidareutbildning i Kanada

10.10.2022 Åucs direktör för urologi, docent och överläkare Peter Boström, har erfarenhet av värdefull fortbildning utomlands. ÅUCS-stiftelsen stödde denna utbildning med ett stipendium under tre år. På grund av sin doktorsavhandling om urinblåsecancer bestämde sig Peter Boström som specialiserat sig på kirurgi för att specialisera sig på urologi. Ett viktigt steg i karriären som urolog

Barnpsykiatriska forskningscentralens grundare och direktör André Sourander är en meriterad och mångsidig forskare inom psykisk hälsa hos barn och unga

Barnpsykiatriska forskningscentralens grundare och direktör André Sourander är en meriterad och mångsidig forskare inom psykisk hälsa hos barn och unga

18.6.2020 Professor i barnpsykiatri André Souranders undersökningar har vuxit och blivit en barnpsykiatrisk forskningsenhet med 55 forskare i Åbo. Enheten har bland annat utvecklat digitala tjänster som i forskningen visat sig vara effektiva som stöd för barn och föräldrar. Med hjälp av dem kan man bryta utvecklingen av barnens symtom till psykiska problem i ungdomen

previous arrow
next arrow