Stiftelse

Hälsa genom forskning

Den allmännyttiga stiftelsen stöder, främjar och upprätthåller forskningen i klinisk medicin och annan hälsovetenskap på universitetsnivå vid Åbo universitetscentralsjukhus och inom dess influensområde.

Stiftelsen

 • Delar årligen ut arbets- och resestipendier.
 • Erbjuder arbetsutrymmen för 18 forskare i närheten av ÅUCS.
 • Beviljar en meriterad forskare inom klinisk medicin eller hälsovetenskap ett pris på 15 000 euro.
 • Utmärkelserna har tilldelats professor i inre medicin Jorma Viikari (2008), professor i barnsjukdomar Olli Simell (2012), professor i barnpsykiatri André Sourander (2020) och professor i infektionssjukdomar Olli Ruuskanen (2022).

Forskningen omfattar

Målet med den kliniska forskningen är alltid att förbättra patientens vård.

Klinisk forskning:

 • Förbättrar förebyggandet av sjukdomar.
 • Utvecklar diagnostiseringen eller konstaterandet av sjukdomar.
 • Producerar bättre och effektivare behandlingsformer.
 • Minskar vårdkostnaderna.

Vid ÅUCS undersöks många sjukdomar. Centrala teman är till exempel:

 • Utveckling av allergi
 • Infektionssjukdomar
 • Prematurer
 • Diabetes
 • Mental hälsa
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Behandling av cancer

Målet med den kliniska forskningen är alltid att förbättra patientens vård.

Klinisk forskning:

 • Förbättrar förebyggandet av sjukdomar.
 • Utvecklar diagnostiseringen eller konstaterandet av sjukdomar.
 • Producerar bättre och effektivare behandlingsformer.
 • Minskar vårdkostnaderna.

Vid ÅUCS undersöks många sjukdomar. Centrala teman är till exempel:

 • Utveckling av allergi
 • Infektionssjukdomar
 • Prematurer
 • Diabetes
 • Mental hälsa
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Behandling av cancer

ÅUCS-stiftelsens styrelse

Mari Lahti
HVD, post doc, överlärare, Åbo yrkeshögskola

Johanna Lempainen
Docent, avdelningsöverläkare, ÅUCS

Terhi Mäki
JM, förvaltningsdirektör, Rausanne Oy

Olli-Pekka Saario
JK, handelsråd

Sanna Salanterä
Professor i klinisk vårdvetenskap, Åbo universitet

Jari-Pekka Tuominen
JM, VD, förvaltningsdirektör, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Mikko Pietilä, ordf.
Docent, tf. sjukvårdsdistriktets direktör, Egentliga Finlands välfärdsområde

Forskarberättelser

Kunskaper om urologi från NYU Langone Hospital i New York

Kunskaper om urologi från NYU Langone Hospital i New York

Medicine doktor, JM Juha Knaapila bekantade sig med stöd av ett resestipendium från ÅUCS-stiftelsen i behandlingspraxis inom och forskning om urologi vid en av de främsta enheterna i världen. Besöket gav nya perspektiv på bland annat fokala behandlingar mot prostatacancer. Utöver de kliniska kunskaperna gav resan också kontakter med andra forskare. ”Jag är 40 år

Artificiell intelligens till utvecklingen av stödsystem för kliniskt beslutsfattande

Artificiell intelligens till utvecklingen av stödsystem för kliniskt beslutsfattande

Idag är utvecklingen av hälso- och sjukvården allt oftare multidisciplinär och vid sidan av experter från de traditionella medicin-, vård- och laboratoriedisciplinerna eltar även till exempel datavetare och andra naturvetare i de gemensamma teknologiprojekten. Akseli Reunamo tog filosofie magisterexamen i biologi från linjen för fysiologi och genetik vid Åbo universitet 2022. För närvarande läser jag

ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

Kliniska forskare behöver forskningslokaler och en stödjande gemenskap. Kjell Helenius, som arbetar på barnkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), har fått avgörande stöd av ÅUCS-stiftelsen. Kjell Helenius som forskar prematurer disputerade till medicine doktor i oktober 2020. Läkartidningen valde Helenius doktorsavhandling till årets bästa doktorsavhandling av en läkare. Elektorerna ansåg Helenius arbete vara ett nationellt och

ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

10.10.2022 Magistern i hälsovetenskaper, sjukskötare Johanna Olli bereder sin doktorsavhandling i vårdvetenskap om stöd för delaktighet för barn med funktionsnedsättning. Temat kom fram i sjukskötarens eget arbete med barnneurologiska patienter. Hon ser det som forskarens skyldighet att omsätta forskningsresultaten i praktiken. Johanna Olli funderade i sitt arbete på barnneurologiska vid Kymmenedalens centralsjukhus på hur vårdarbetet

previous arrow
next arrow