Donera

Stöd ÅUCS-stiftelsen

Donationer och testamenten är en livsviktig del av finansieringen av vår verksamhet. Även en liten hågkomst till stiftelsen är en guldvärd handräckning för forskningen. Det gör det möjligt att utveckla en bättre vård av framtida patienter.


Gör en engångsdonation

ÅUCS-stiftelsen är ett allmännyttigt samfund, så donationerna går oavkortade till att stöda forskningsverksamheten.

Lahjoita

10,00 5000,00 

Artikelnr: lahjoitus Kategori:

Ytterligare information

Summa

10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, 400 €, 800 €, 1600 €, 2400 €, 3200 €, 4000 €, 4400 €, 5000 €

Tillstånd till penninginsamling beviljat av Polisstyrelsen 5.11.2021 till stiftelsen för utbildning och forskning vid Åbo universitetscentralsjukhus: Tillståndsnummer RA/2021/1479, i kraft till 1.1.2022.

Donationen används oavkortat för att stöda forskningsarbetet. I bankens webbtjänst visas Paytrail Oyj som mottagare. Detta är den förmedlare av betalningar som vi använder.

Så här kan du donera

ÅUCS-stiftelsen har under årens lopp fått stöd av många människor och sammanslutningar i Egentliga Finland. Donationerna har till exempel varit minnen i form av julhälsningar eller gratulationer på bemärkelsedagar, separata donationer eller testamenten. Donationer på minst 850 euro och högst 50 000 euro till stiftelsen får donatorns samfund dra av från sin inkomst i beskattningen.

 • Donera till exempel julhälsningspengarna till stiftelsen och berätta om detta med ett e-postmeddelande till mottagarna av julhälsningen
 • När du fyller jämnt, be dem som vill gratulera på din bemärkelsedag att göra en donation till förmån för stiftelsen
 • Gör ett testamente till förmån för stiftelsen

Du kan göra en donation till det donationsobjekt du valt via din nätbank. Om du inte har en nätbank kan du också göra en donation som kontoöverföring till vårt donationskonto.

ÅUCS-stiftelsens konton:

Handelsbanken FI96 3131 3001 0819 00
Nordea FI59 1590 3000 1423 88
Danske Bank FI23 8000 1570 9006 06

ÅUCS-stiftelsen har under årens lopp fått stöd av många människor och sammanslutningar i Egentliga Finland. Donationerna har till exempel varit minnen i form av julhälsningar eller gratulationer på bemärkelsedagar, separata donationer eller testamenten. Donationer på minst 850 euro och högst 50 000 euro till stiftelsen får donatorns samfund dra av från sin inkomst i beskattningen.

 • Donera till exempel julhälsningspengarna till stiftelsen och berätta om detta med ett e-postmeddelande till mottagarna av julhälsningen
 • När du fyller jämnt, be dem som vill gratulera på din bemärkelsedag att göra en donation till förmån för stiftelsen
 • Gör ett testamente till förmån för stiftelsen

Du kan göra en donation till det donationsobjekt du valt via din nätbank. Om du inte har en nätbank kan du också göra en donation som kontoöverföring till vårt donationskonto.

ÅUCS-stiftelsens konton:

Handelsbanken FI96 3131 3001 0819 00
Nordea FI59 1590 3000 1423 88
Danske Bank FI23 8000 1570 9006 06


Bra att veta om testamentet

Ett testamente är ett dokument med vilket du kan bestämma om användningen av din egendom eller en del av den efter att du har gått bort. Det är bra att berätta om sina önskemål i tid.

Utan testamente

 • Bröstarvingarna ärver hela egendomen.
 • Den efterlevande maken har besittningsrätt till bostaden och det normala lösöret. En sambo ärver inte.
 • Om det inte finns några nära anhöriga (barn, föräldrar, syskon, mor- eller farföräldrar, farbröder eller mostrar) eller testamente tillfaller arvet staten.
 • Kusiner ärver inte.
 • Arvingarna enligt ärvdabalken betalar arvsskatt på sitt arv till skillnad från en allmännyttig stiftelse.
 • Bröstarvingarna har laglott, dvs. de ärver hälften av egendomen även om det finns ett testamente.

Med testamentet

 • Uttrycker du vad du vill göra med din egendom. När du vill stöda något som du anser viktigt efter att du gått bort är det bra att göra ett testamente. Om du vill kan du rikta en testamentsdonation till exempel till ett visst forskningsområde.
 • För tydlighetens skull lönar det sig alltid att låta en jurist som är förtrogen med arvsärenden granska testamentet eller göra upp det med en jurist från början.
 • Sista viljan: Under din livstid kan du ändra eller återkalla ditt testamente. Det senaste dokumentet är giltigt.
 • I ett testamente som anvisats stiftelsen ÅUCS ska som förmånstagare antecknas ÅUCS-stiftelsen, dvs. Åbo universitetscentralsjukhus utbildnings- och forskningsstiftelse.

Forskarberättelser

Kunskaper om urologi från NYU Langone Hospital i New York

Kunskaper om urologi från NYU Langone Hospital i New York

Medicine doktor, JM Juha Knaapila bekantade sig med stöd av ett resestipendium från ÅUCS-stiftelsen i behandlingspraxis inom och forskning om urologi vid en av de främsta enheterna i världen. Besöket gav nya perspektiv på bland annat fokala behandlingar mot prostatacancer. Utöver de kliniska kunskaperna gav resan också kontakter med andra forskare. ”Jag är 40 år

Artificiell intelligens till utvecklingen av stödsystem för kliniskt beslutsfattande

Artificiell intelligens till utvecklingen av stödsystem för kliniskt beslutsfattande

Idag är utvecklingen av hälso- och sjukvården allt oftare multidisciplinär och vid sidan av experter från de traditionella medicin-, vård- och laboratoriedisciplinerna eltar även till exempel datavetare och andra naturvetare i de gemensamma teknologiprojekten. Akseli Reunamo tog filosofie magisterexamen i biologi från linjen för fysiologi och genetik vid Åbo universitet 2022. För närvarande läser jag

ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

ÅUCS-stiftelsen har varit min intellektuella bas

Kliniska forskare behöver forskningslokaler och en stödjande gemenskap. Kjell Helenius, som arbetar på barnkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS), har fått avgörande stöd av ÅUCS-stiftelsen. Kjell Helenius som forskar prematurer disputerade till medicine doktor i oktober 2020. Läkartidningen valde Helenius doktorsavhandling till årets bästa doktorsavhandling av en läkare. Elektorerna ansåg Helenius arbete vara ett nationellt och

ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

ÅUCS-stiftelsen ger många slags stöd till vårdvetenskapsforskare

10.10.2022 Magistern i hälsovetenskaper, sjukskötare Johanna Olli bereder sin doktorsavhandling i vårdvetenskap om stöd för delaktighet för barn med funktionsnedsättning. Temat kom fram i sjukskötarens eget arbete med barnneurologiska patienter. Hon ser det som forskarens skyldighet att omsätta forskningsresultaten i praktiken. Johanna Olli funderade i sitt arbete på barnneurologiska vid Kymmenedalens centralsjukhus på hur vårdarbetet

previous arrow
next arrow