Ta kontakt

Bekanta dig med ÅUCS-stiftelsen


Kontaktuppgifter

ÅUCS-stiftelsen
(Åbo universitetscentralsjukhus
Stiftelsen för utbildning och forskning)
PL 52
20521 Åbo

Styrelsens ordförande
Mikko Pietilä
mikko.pietila@tyks.fi
Tfn 040 506 7046

Byråsekreterare
Kirsi Pernu
tykssaatio@tyks.fi

Verksamhetsledare
Minna Lukkarinen
minna.lukkarinen@utu.fi
Tfn 040 701 7876