Ta kontakt

Bekanta dig med ÅUCS-stiftelsen


Kontaktuppgifter

ÅUCS-stiftelsen
(Åbo universitetscentralsjukhus
Stiftelsen för utbildning och forskning)
PL 52
20521 Åbo

FO-nummer n: 1670791-6

Faktureringsinformation
Nätfakturaadress: 003716707916
Operatörs ID: OKOYFIHH
Operatör: OP Osuuskunta

Styrelsens ordförande
Mikko Pietilä
mikko.pietila@varha.fi
Tfn 040 506 7046

Byråsekreterare
Kirsi Pernu
kirsi.pernu@varha.fi

Verksamhetsledare
Minna Lukkarinen
minna.lukkarinen@utu.fi
Tfn 040 701 7876