ÅUCS-stiftelsens styrelse utlyserJarmo Karppi-hederspriset till cancerforskare, ansökningar senast 10 mars 2024 kl. 15.00

ÅUCS-stiftelsen grundade 2023 Jarmo Karppi-priset för cancerforskare, som fått namn efter sin stordonator. Priset delas nu ut för första gången och uppgår till 15 000 euro.

Jarmo Karppi-priset beviljas som erkännande för ett betydande forskningsarbete i anslutning till cancersjukdomar. Mottagaren ska vara en meriterad forskare inom cancervård eller cancervårdarbete på sitt område och affilierad till Åbo universitetscentralsjukhus. Vid beviljandet av priset beaktas även andra meriter, såsom deltagande i utbildning för unga forskare.

Fritt formulerade förslag på mottagare med motiveringar och bilagor (pristagarens cv och fullständiga publikationsförteckning) skickas elektroniskt till adressen tykssaatio@tyks.fi.

ÅUCS-stiftelsens styrelse beslutar om mottagaren av hederspriset i april 2024.

Förfrågningar

styrelseordförande Mikko Pietilä
tfn: 0505150615
e-post: mikko.pietila@varha.fi

verksamhetsledare Minna Lukkarinen
tfn: 0407017876
e-post: minna.lukkarinen@utu.fi

Uutisia