Det första Jarmo Karppi-priset till docent Päivi Lähteenmäki

Jarmo Karppi-priset till en förtjänstfull cancerforskare tilldelades docent Päivi Lähteenmäki, specialist i barnsjukdomar och barnhematologi. Hon är särskilt meriterad i forskning och utveckling av psykosocialt stöd för personer som insjuknat i cancer som barn. Lähteenmäki har utvecklat uppföljningen och vården av de sena effekterna av unga canceröverlevare och är banbrytare inom branschen i Finland.

docent Päivi Lähteenmäki, specialist i barnsjukdomar och barnhematologi
ordförande för ÅUCS-stiftelsens styrelse Mikko Pietilä
ÅUCS-stiftelsens verksamhetsledare Minna Lukkarinen
Bild: Pasi Leino

Päivi Lähteenmäkis förtjänster är betydande både inom forskningen och i det kliniska arbetet. Hon har arbetat på ÅUCS som avdelningsöverläkare i hematologi och -onkologi för barn sedan 2008. För närvarande är hon också chef för Karolinska institutet i Stockholm (Swedish Childhood Cancer Registry and Childhood Cancer Epidemiology Group) och ett EU-projekt som utvecklar metoder för att förbättra livskvaliteten för unga canceröverlevare via digital servicestig.

Päivi Lähteenmäki är en mångsidig expert och aktiv både inom forskning och samhällsuppgifter. Hon har arbetat i flera medicinska organisationer och forskningsorganisationer även internationellt, särskilt i NOPHO:s (The Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology) direktion och arbetsgrupper som bildats enligt cancertyp. Huvudvikten i hennes undersökning ligger på långtidsuppföljning av barn med cancer efter behandlingar, berättar Minna Koskenvuo, direktör för serviceområdet ÅUCS-Varhas barnhematologi och -onkologi.

ÅUCS-stiftelsen grundade 2023 utmärkelsen Jarmo Karppi, som bär sin stordonators namn. Priset beviljas en meriterad cancerforskare för ett betydande forskningsarbete inom cancersjukdomar. Stiftelsens styrelse delade nu ut priset för första gången och dess värde är 15 000 euro. 

ÅUCS-stiftelsens styrelse är stolt över att kunna dela ut det första Jarmo Karppi-priset till en docent och avdelningsöverläkare Päivi Lähteenmäki som utför banbrytande utvecklingsarbete och forskning vid ÅUCS. Polikliniken för sena effekter för barn som insjuknat i cancer vid ÅUCS som inledde sin verksamhet 2015 och dess vidareutveckling ger hjälp till unga vuxna som tidigare fått mindre uppmärksamhet. Med nya digitala öppningar kan vi i det svåra ekonomiska läget vidareutveckla våra tjänster, konstaterar ordförande för ÅUCS-stiftelsens styrelse Mikko Pietilä.

Nya stödformer utvecklas

I synnerhet i växande åldern upplever två tredjedelar av dem som insjuknat i cancer som barn många slags fysiska eller psykosociala sena biverkningar, som ofta framträder först i vuxen ålder. Canceröverlevare har problem med utbildning, sysselsättning, allmän ork och utmattning.

docent Päivi Lähteenmäki, specialist i barnsjukdomar och barnhematologi

Problemen är globalt de samma. Enligt den internationella rekommendationen ska alla som riskerar sena effekter erbjudas livslång uppföljning av expertteamet inom den specialiserade sjukvården. Detta kräver resurser i ett redan överbelastat hälso- och sjukvårdssystem; behoven av psykosocialt stöd och fortsatt vård uppfylls ofta och tillgången till tjänster är ojämlik, inte bara mellan länderna utan också inom länderna. Därför måste man bygga upp olika stödformer, såsom EU-projektet e-QuoL, som utvecklar verktyg för den digitala servicestigen. På så sätt kan man erbjuda unga en möjlighet att bättre hantera sin hälsa och sitt välbefinnande. Hos oss på ÅUCS ansluts servicestigen till KAIKU-tjänsten, sammanfattar Päivi Lähteenmäki

FAKTA

I Finland insjuknar årligen cirka 550 barn, unga och unga vuxna (under 30 år) i cancer. För närvarande klarar sig 80 procent av dem i minst fem år, men intensiva cancerbehandlingar ger dessa överlevare sena hälsoeffekter och försämrar ofta deras livskvalitet.

Päivi Lähteenmäki

  • f. 1959 i Lojo
  • ML 1984, MD 1999 Åbo universitet
  • Specialistläkare i barnsjukdomar 1999, specialistläkare i barnhematologi 2002 och docent 2008, ÅU
  • Specialistläkare i hematologi och -onkologi för barn vid ÅUCS sedan 2002 och avdelningsöverläkare sedan 2008
  • Internationella och nationella expert- och förtroendeuppdrag
  • Publicerat 132 originalpublikationer i internationella och 14 nationella publikationsserier samt fem kapitel i lärobok
  • Har handlett flera doktorsavhandlingar och varit opponent, förhandsgranskare och bedömare i flera doktors- och forskningsprojekt
  • Årets cancerläkare 2016 (Cancerorganisationerna)
  • Verkar inom EU-projektet e-QuoL

Förfrågningar

Ordförande för ÅUCS-stiftelsens styrelse Mikko Pietilä
050 5150615
mikko.pietila@varha.fi

ÅUCS-stiftelsens verksamhetsledare Minna Lukkarinen
040 7017876
minna.lukkarinen@utu.fi

Docent Päivi Lähteenmäki, ÅUCS och Karolinska Institutet
040 769 5420
paivi.maria.lahteenmaki@varha.fi

Serviceområdesdirektör, överläkare Minna Koskenvuo, Varha/ÅUCS, Barnhematologi och -onkologi, 050 362 4430
minna.koskenvuo@varha.fi

Uutisia