Utdelningen av ÅUCS-stiftelsens forskningsstipendier till en ny nivå 2024

År 2024 anvisar ÅUCS-stiftelsen ett betydligt större belopp till medicinsk och hälsovetenskaplig forskning än tidigare. Detta är möjligt tack vare betydande donationer till stiftelsen.

År 2024 beviljar ÅUCS-stiftelsens styrelse ett rekordstort belopp på 300 000 euro till forskning (143 800 euro år 2023). Stiftelsens styrelse delar i detta skede ut 250 000 euro som stipendier. Dessutom har man reserverat 50 000 euro för resestipendier under 2024.

Vi är mycket glada över att kunna stödja forskningen med ett större belopp för stipendier än tidigare. Enligt ÅUCS-stiftelsens riktlinjer för stipendiepolitiken ska stiftelsens stöd uttryckligen gå till forskning och lovande unga forskare i början av forskarkarriären. De flesta som beviljas stöd är doktorander, säger Minna Lukkarinen, verksamhetsledare för ÅUCS-stiftelsen och specialist i barnsjukdomar.

Vid denna utdelning går stipendierna till 42 medicinska forskare och 13 forskare inom vård- och hälsovetenskaperna för forskningsarbetet samt till nio forskare i form av resestipendier.

ÅUCS-stiftelsen stöder på ett omfattande sätt medicinsk samt vård- och hälsovetenskaplig forskning som främjar vetenskapen och bidrar till utvecklingen av patientvården. Till listan nedan har vi plockat ut intressanta och aktuella forskningsämnen från olika områden:

Medicindoktorander

 • Med. lic. Hanna Björn, barnsjukdomar. Påverkan av antibiotikabehandling vid akut mellanöreinflammation på barnets mikroflora (4 000 €)
 • Med. lic. Antti Hurme, infektionssjukdomar. Long COVID patofysiologi och långtidsuppföljning samt COVID immunförsvar (5 000 €)
 • Med. lic. Sini Keskinen, klinisk genetik. Ärftlig benägenhet för bukspottkörtelcancer i Egentliga Finlands välfärdsområde (5 000 €)
 • Med. lic. Karita Kohtala, ortopedi och traumatologi. Behandlingens effekt ur patientens synvinkel inom ortopedisk kirurgi (3 000 €)
 • Med. lic., nat. kand. Katarina Korpinen, patologi. Prognostisering av sjukdomsförloppet vid aggressiv bröstcancer (3 000 €)
 • Med. lic. Sakari Kosola, cancersjukdomar. Nya prognostiska markörer och behandlingsobjekt för njurcancer (3 000 €)
 • Med. lic. Ina Lehtonen, kvinnosjukdomar. Behandling av symtom vid godartade förändringar i livmodern med MRI-HIFU-behandling (5 000 €)
 • Med. lic. Heidi Maironen, bukkirurgi. APPAC IV-antibiotika vs. placebo vid poliklinisk behandling av lindrig blindtarmsinflammation (5 000€)
 • Vet. med. lic. Jessica Tikkala, klinisk mikrobiologi. Fästingburen hjärninflammation under det allmänna vaccinationsprogrammet i Finland (5 000 €)
 • Vet. med. lic. Nelli Tuomola, endokrinologi. Leverförfettningens påverkan på ämnesomsättningen (5 000€)

Medicinska seniorforskare

 • Med.dr Anu Huurre, barnhematologi. Förändringar i tarmfloran hos cancersjuka barn (5 000 €)
 • Med.dr Aino Lammintausta, lungsjukdomar. Behandling av sömnapné hos äldre, faktorer som påverkar CPAP-behandlingen (5 000 €)

Doktorander inom vård- och hälsovetenskaperna

 • HvM, ssk Anna-Sofia Korteniemi, barnsjukdomar. Kompetens hos sjukskötare som deltar i fortbildning för experter inom intensivvård och observation av barn (3 000 €)
 • Fil.mag. Petra Parviainen, PET-centrum. Registerundersökning av risken för Alzheimers sjukdom hos friska personer på basis av tidiga amyloidansamlingar och kognitiva funktioner (5 000 €)
 • HvM, psykoterapeut Sari Venho, vårdvetenskap. Missing care of patients with complex emotional trauma (5 000 €)

Resestipendier

 • Med.dr Anna-Maija Kujari, barnsjukdomar: Två månader långt studiebesök till St. Mary’s Hospital i London för att bekanta sig med forskningsarbetet på barnjourpolikliniken i (5 000 €)
 • Fil.dr sjukhusfysiker Pauliina Wright, medicinsk fysik. Samarbetsundersökning med Oslo universitetssjukhus om modellering av biverkningar av strålbehandling i huvud- och halsregionen (5 000 €)
 • HvM Maija Satamo, vårdvetenskap. Deltagande vid och poster till konferensen ISRII 12th Annual Meeting, 20 Years of ISRII: Reflection, Celebration, and the Future, 2-5.6.2024, Limerick, Irlanti. Användningen av spelintervention hos personer med psykotisk störning (1 000 €)

ÅUCS-stiftelsen publicerar på sin webbplats www.tykssaatio.fi forskarberättelser om framskridandet av forskningsstudier som finansierats tidigare. På stiftelsens webbplats finns bland annat 2023 års stipendiemottagare, med.lic. Juha Knaapilas och fil.mag. Akseli Reunamos berättelser om stipendiets betydelse för deras forskning inom urologi respektive artificiell intelligens. 

Stiftelsen delar i april–maj för första gången ut Jarmo Karppi-forskarpriset.

Verksamhetsledare Minna Lukkarinen, e-post: minna.lukkarinen (at) utu.fi och tfn 040 701 7876

Uutisia