Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien TYKS-säätiön palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä.

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

miten TYKS-säätiö käsittelee vierailijoiden henkilötietoja.
minkälaisia henkilötietoja TYKS-säätiö voi kerätä vierailijoista.
mihin tarkoituksiin TYKS-säätiö voi käyttää vierailijoiden  henkilötietoja.
vierailijoiden  oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT

TYKS-säätiö 1670791-6

Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT
Puhelinnumero: 040 701 7876

Yhteyshenkilö: Minna Lukkarinen
Sähköpostiosoite: tykssaatio@tyks.fi
Osoite: PL 52, 20521 Turku

REKISTERIN NIMI


Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA


Asiakasrekisteriin kerätään TYKS-säätiön asiakkaiden henkilötietoja, Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

REKISTERIN SISÄLTÖ


Rekisteriin kerätään asiakkaan yhteydenoton yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joka on näkyvissä kommentointikentässä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Yhteydenoton yhteydessä seuraavat tiedot:

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

EVÄSTEET

Edellä sanotun lisäksi TYKS-säätiö voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. TYKS-säätiö varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOA           

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN


Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUS


TYKS-säätiö on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

TARKASTUSOIKEUS


Mikäli olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

TIEDON KORJAAMINEN


Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET


TYKS-säätiö pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.