Ensimmäinen Jarmo Karppi -tunnustuspalkinto dosentti Päivi Lähteenmäelle

Ansioituneen syöpätutkijan Jarmo Karppi -tunnustuspalkinto myönnettiin dosentti, lastentautien ja lasten hematologian erikoislääkäri Päivi Lähteenmäelle. Hän on ansioitunut erityisesti lapsena syövän sairastaneiden psykososiaalisen tuen tutkimuksessa ja kehittämisessä. Lähteenmäki on kehittänyt nuorten syöpäselviytyjien myöhäisvaikutusten seurantaa ja hoitoa ja on alan uranuurtajia Suomessa.

dosentti, lastentautien ja lasten hematologian erikoislääkäri Päivi Lähteenmäki    TYKS-säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Pietilä 
TYKS-säätiön toiminnanjohtaja Minna Lukkarinen 
Kuva: Pasi Leino

Päivi Lähteenmäen ansiot ovat merkittäviä sekä tutkimuksessa että kliinisessä työssä. Hän on toiminut Tyksissä lasten hematologian ja -onkologian osastonylilääkärinä vuodesta 2008. Tällä hetkellä hän toimii myös johtajana Tukholman Karoliinisessa instituutissa (Swedish Childhood Cancer Registry and Childhood Cancer Epidemiology Group) sekä EU-hankkeessa, joka kehittää menetelmiä nuorten syöpäselviytyjien elämänlaadun parantamiseksi digitaalisen palvelupolun kautta.

Päivi Lähteenmäki on laaja-alainen osaaja ja aktiivinen sekä tutkimuksessa että yhteiskunnallisissa tehtävissä. Hän on toiminut useissa lääketieteellisissä ja tutkimusorganisaatioissa myös kansainvälisesti, erityisesti NOPHO:n (The Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology) johtokunnassa ja syöpätyypeittäin muodostetuissa työryhmissä. Hänen tutkimuksensa pääpaino on syöpälasten hoitojen jälkeisessä pitkäaikaisseurannassa, kertoo Tyks-Varhan lastenhematologian ja -onkologian palvelualuejohtaja, ylilääkäri Minna Koskenvuo.

TYKS-säätiö perusti vuonna 2023 suurlahjoittajansa nimeä kantavan Jarmo Karppi -tunnustuspalkinnon, joka myönnetään ansioituneelle syöpätutkijalle merkittävästä syöpätautien tutkimustyöstä. Säätiön hallitus jakoi palkinnon nyt ensimmäisen kerran ja se on arvoltaan 15 000 euroa. 

TYKS-säätiön hallitus on ylpeä voidessaan jakaa ensimmäisen Jarmo Karppi -tunnustuspalkinnon Tyksissä uraauurtavaa kehitystyötä ja tutkimusta tekevälle dosentti ja osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäelle. Tyksissä vuonna 2015 toimintansa aloittanut lapsena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutuspoliklinikka jatkokehittelyineen tuo apua aiemmin vähemmälle huomiolle jääneille nuorille  aikuisille. Uusilla digitaalisilla avauksilla voidaan vaikeassa taloustilanteessa edelleen kehittää palvelujamme, toteaa TYKS-säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Pietilä.

Uusia tukimuotoja kehitteillä

Varsinkin kasvuiässä lapsena syövän sairastaneista kaksi kolmasosaa kokee monenlaisia fyysisiä tai psykososiaalisia myöhäishaittoja, jotka usein ilmenevät vasta aikuisiässä. Syöpäselviytyjillä esiintyy ongelmia kouluttautumisessa, työllistymisessä, yleisessä jaksamisessa ja uupumuksessa.

dosentti, lastentautien ja lasten hematologian erikoislääkäri
Päivi Lähteenmäki

Ongelmat ovat yhteisiä maailmanlaajuisesti. Kansainvälisen suosituksen mukaan jokaiselle myöhäisvaikutusten riskissä olevalle tulisi tarjota erikoissairaanhoidon asiantuntijatiimin elinikäinen seuranta. Tällainen vaatii resursseja jo nyt ylikuormitetussa terveydenhuoltojärjestelmässä; psykososiaalisen tuen ja jatkohoidon tarpeet jäävät usein täyttämättä, ja palvelujen saatavuus on epätasa-arvoista paitsi maiden välillä usein myös maiden sisällä. Siksi on rakennettava erilaisia tuen muotoja, kuten e-QuoL-nimisessä EU-hankkeessa, joka kehittää digitaalisen palvelupolun työkaluja. Näin voidaan tarjota nuorille mahdollisuus hallita paremmin terveyttään ja hyvinvointiaan. Meillä Tyksissä palvelupolku liitetään osaksi KAIKU-palvelua, tiivistää Päivi Lähteenmäki

FAKTATIETOA

Suomessa sairastuu vuosittain syöpään noin 550 lasta, nuorta ja nuorta (alle 30-vuotiasta) aikuista Tällä hetkellä 80 prosenttia heistä selviää vähintään viisi vuotta, mutta intensiiviset syöpähoidot jättävät näille eloon jääneille myöhäisiä terveysvaikutuksia ja heikentävät usein heidän elämänlaatuaan.

Päivi Lähteenmäki

  • s. 1959 Loimaa
  • LL 1984, LT 1999 Turun yliopisto
  • Lastentautien erikoislääkäri 1999, lasten hematologian erikoislääkäri 2002 ja dosentti 2008, TY
  • Lasten hematologian ja -onkologian erikoislääkäri Tyksissä vuodesta 2002 ja osastonylilääkäri vuodesta 2008
  • Kansainvälisiä ja kansallisia asiantuntija- ja luottamustehtäviä
  • Julkaissut 132 alkuperäisjulkaisua kansainvälisissä ja 14 kotimaisissa julkaisusarjoissa sekä viisi oppikirjan lukua
  • Ohjannut useita väitöskirjoja ja toiminut vastaväittäjänä, esitarkastajana ja arvioitsijana useissa väitöskirja- ja tutkimushankkeissa
  • Vuoden syöpälääkäri 2016 (Syöpäjärjestöt)
  • Toimii e-QuoL-nimisessä EU-hankkeessa

Tiedustelut

TYKS-säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Pietilä
050 5150615
mikko.pietila@varha.fi

TYKS-säätiön toiminnanjohtaja Minna Lukkarinen
040 7017876
minna.lukkarinen@utu.fi

Dosentti Päivi Lähteenmäki, Tyks ja Karolinska Institutet
040 769 5420
paivi.maria.lahteenmaki@varha.fi

Palvelualuejohtaja, ylilääkäri Minna Koskenvuo, Varha/Tyks, Lastenhematologia ja -onkologia
050 362 4430
minna.koskenvuo@varha.fi

Uutisia