Petri Virolainen och Minna Lukkarinen leder ÅUCS-stiftelsen

ÅUCS-stiftelsen lotsas av sjukhusdirektören, tf. sjukvårdsdistriktets direktör, docent Petri Virolainen som ny styrelseordförande och MD, specialistläkare i barnsjukdomar Minna Lukkarinen som verksamhetsledare.

”Nya kvastar” sopar golv som är i prydligt skick, det vill säga leder stiftelsens verksamhet enligt en klanderfri modell. I januari 2022 delade man ut ett rekordstort antal stipendier och forskningsenheten vid Sirkkalagatan 4 betjänar med sina 18 platser forskare som ett viktigt arbetsutrymme. Verksamhetsledaren, professor emeritus Olli Ruuskanen och styrelsens ordförande, ekonomidirektör Risto Laalo, som har deltagit sedan stiftelsen grundades, följer fortfarande stiftelsens verksamhet med intresse.

Den nya verksamhetsledaren Minna Lukkarinen är medicine doktor och specialistläkare i pediatrik. Lukkarinen är barnläkare vid Barn- och ungdomskliniken vid ÅUCS samt ansvarig forskare för barnläkardelstudien inom det framgångsrika forskningsprojektet FinnBrain vid Åbo universitet och ÅUCS

Jag är väldigt tacksam för förtroendet att få lotsa ÅUCS-stiftelsen mot framtiden och jag gör det med öppet sinne. Det är intressant och berikande att se stiftelsens verksamhet från den andra sidan bl.a. som finansiär, då jag själv har varit stipendiesökande sedan flera år tillbaka i rollen som forskare, berättar Lukkarinen.

Styrelsens ordförande docent Petri Virolainen är till utbildningen ortoped och har fungerat som sjukhusdirektör för ÅUCS på 2010-talet och senast som tf. direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

ÅUCS-stiftelsen är en viktig samarbetspartner för ÅUCS och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och hjälper dagens forskare att bygga upp en bättre vård för morgondagen. Med stöd av stiftelsen kan vi förverkliga vårt löfte ”bättre varje dag”. Det är ett nöje att vara med och lotsa en styrelse som består av sakkunniga från olika branscher och som har satsat på att utveckla stiftelsens verksamhet och stödja forskningen, sammanfattar Virolainen.

ÅUCS-stiftelsens styrelse

Mari Lahti, HVD, post doc, överlärare, Åbo yrkeshögskola
Johanna Lempainen, docent, avdelningsöverläkare, ÅUCS
Terhi Mäki, JM, förvaltningsdirektör, Rausanne Oy
Olli-Pekka Saario, JK, handelsråd
Jari-Pekka Tuominen, JM, VD, förvaltningsdirektör, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Sanna Salanterä, professor i klinisk vårdvetenskap, Åbo universitet
Ordf. Petri Virolainen, docent, tf. direktör för sjukvårdsdistriktets, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Mer information:

Verksamhetsledare Minna Lukkarinen, e-post: minna.lukkarinen (at) utu.fi, tfn
040 701 7876.

Uutisia