Miljondonation till ÅUCS-stiftelsen

ÅUCS-stiftelsen har tagit emot en testamentsdonation på 1,6 miljoner euro. Den rekordstora donationen är en del av S:t Karinsbon Jarmo Karps (1953–2022) testamente. 

ÅUCS-stiftelsen är en av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt grundad allmännyttig stiftelse som stödjer, främjar och upprätthåller forskning i klinisk medicin och annan hälsovetenskap på universitetsnivå vid Åbo universitetscentralsjukhus samt i dess influensområde. 

Jarmo Karppis testamentsdonation ökar stiftelsens kapital på ett betydande sätt, vilket gör det möjligt att stödja högklassig vetenskaplig forskning. Med stöd av den arbets- och resestipendiefinansiering som stiftelsen delar ut kan våra forskare utveckla noggrannare forskningsmetoder, effektivare behandlingar och säkrare läkemedel, konstaterar stiftelsens verksamhetsledare medicine doktor Minna Lukkarinen.

ÅUCS-stiftelsen kommer att hedra Jarmo Karppis minne genom att grunda Jarmo Karppis forskarpris, som delas ut för första gången våren 2024. 

Enskilda donatorer möjliggör stiftelsens verksamhet. Många personer och sammanslutningar i Egentliga Finland har under årens lopp stött ÅUCS-stiftelsen. Donationerna har till exempel varit minnen i form av julhälsningar eller gratulationer på bemärkelsedagar, separata donationer eller testamenten. ÅUCS-stiftelsen delade ut cirka150 000 euro i stipendier år 2023. Forsknings- och resestipendierna för år 2024 kan sökas i oktober 2023. 

Det är glädjande att vi kan stödja högklassig vetenskaplig forskning vid Åbo universitetscentralsjukhus och i Egentliga Finlands välfärdsområde med en ännu större stipendiesumma för år 2024. Finansieringen av forskning är särskilt viktig även i det nya välfärdsområdet. ÅUCS är ett universitetssjukhus och forskningen som görs hjälper oss att förbättra framtidens vård, sammanfattar ÅUCS-stiftelsens styrelseordförande, resultatområdeschef för ÅUCS sjukhustjänster, docent Mikko Pietilä. 

Jarmo Karppi. ÅUCS-stiftelsen.

Jarmo Karppi: En ungkarl som trivdes för sig själv

Jarmo Antero Karppi (1953–2022) föddes i Pöytis och gick mellanskolan i Åbo i Puolalan yhteislyseo. Han utexaminerades som tekniker från studieinriktningen mät- och regleringsteknik vid tekniska skolan Turun teknillinen koulus elavdelning. Jarmo Karppi var undersergeant vid artillerilinjen på Marinens underofficerskurs. 

Han var praktiskt lagd och tekniskt begåvad. På 1970-talet arbetade han som planerare och programmerare av elektronik- och testutrustning i flera olika företag. På 1980-talet började han som delägare och produktutvecklingschef i ett företag som tillverkar industrielektronik, där han arbetade fram till sin pensionering 2016. 

Jarmo Karppi bodde hos sina föräldrar till deras död. Han gifte sig aldrig och fick inga barn. Genom placering och pensionssparande samlade Karppi en betydande egendom. Han levde sparsamt och hade inga särskilda fritidsintressen utanför hemmet. Kvällarna tillbringade han huvudsakligen framför TV:n. Han gillade också progressiv rock. De som kände honom i arbetslivet beskriver honom som en trevlig, men tyst man som trivdes mycket för sig själv och som ingen kände särskilt väl. Bland sina släktingar höll Karppi mest kontakt med sin brorson, som berättar att han spelade dataspel och tittade på filmer tillsammans med sin farbror. De åkte också tillsammans till Lappland och Jyväskylä för att titta på rally. 

I början av 2000-talet konstaterades vid en hälsoundersökning inom företagshälsovården att Jarmo Karppi led av diabetes som krävde snabb vård. Under sina sista år hade han också cancer. Jarmo Karppi valde sitt donationsobjekt ÅUCS-stiftelsen av tacksamhet för den goda vård han fick på ÅUCS. I sitt testamente från 2019 ville han ge sina pengar till cancerforskningen via ÅUCS-stiftelsen. Jarmo Karppi dog på ett ålderdomshem i S:t Karins hösten 2022.

Mer information

ÅUCS-stiftelsens verksamhetsledare Minna Lukkarinen
e-post: minna.lukkarinen@utu.fi, tfn 040 701 7876

ÅUCS-stiftelsens styrelseordförande Mikko Pietilä
e-post: mikko.pietila@varha.fi, tfn  040 506 7046

Uutisia