TYKS Säätiön apurahat vuodelle 2021

Hakuaika päättyi 31.10.2020, hakijoita oli yhteensä 90; 68 lääketieteen ja 22 hoito- ja perustieteen anomusta. Apurahoja jaetaan nyt yhteensä 100.000 €, lääketieteen apurahoja 22 tutkijalle 69.000 € ja hoito- ja perustieteen apurahoja 12 tutkijalle 31.000 €.


Lääketieteen apurahat

Ahtela Elina, LL
3000 € Infektiotaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Krooninen munuaisten vajaatoiminta ja luu korrelaatio 18F-PET-TT:n ja luun histomorfometrian välillä munuaispotilailla

Awoniyi Fatima, MD
3000 € Lastentaudit, NAMI-projekti, väitöskirjatyöskentelyyn
Gut Microbiota and Childhood Neurological Disorders

Ellonen Antti, LL
3000 € Syöpätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Vaikuttaako tupakoinnin lopettaminen syöpädiagnoosin yhteydessä hoitojen tehoon tai syövän ennusteeseen

Hashempour Nilofaar, PhD
3000 € Psykiatria, väitöskirjatyöskentelyyn
Effects of maternal prenatal stress on the developing brain using structural MRI and diffusion tensor Imaging (DTI)

Heikkilä Juuso, LL
3000 € Neurokirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Pikkukeskosten IVH ja hydrokefalus

Huhtala Mikael, LL
3000 € Sisätautdit/diabetes, väitöskirjatyöskentelyyn
Raskausdiabetes ja aineenvaihdunta – lääkehoidon vaikutukset ja yhteys kliinisiin muuttujiin

Kalleinen Nea, LT
3000 € Unitutkimus
Uni, unenaikaiset hengityshäiriöt sekä sydän- ja verisuonitautien varhaismuutokset keski-ikäisillä naisilla

Kauppinen Kyösti, LL
3000 € Radiologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Ultraäänitutkimuksen käyttö polvinivelrikon diagnostiikassa

Koivunen Veerakaisa, LL
3000 € Kirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Krooninen alaraajaiskemia – sairauden riskitekijät, segmentaalinen jakautuminen ja verisuonikirurgisen hoidon vaikutus amputaation tarpeeseen

Kontola Helena,
3000 € Lastentaudit/DIPP-tutkimus, väitöskirjatyöskentelyyn Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden mekanismit ja merkitys tyypin 1 diabeteksen ennustamis- ja ehkäisy (DIPP)- tutkimukseen osallistuvilla lapsilla ja nuorilla

Korhonen Laura, LT
3000 € Lastentaudit/syöpätutkimus
Lapsuusiän leukemian luokittelu ALAL, hoitotulosten parantaminen

Kortelainen Saara, LL
3000 € Sisätaudit/reumataudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Systeemisen skleroosin komplikaatiot, ennustetekijät ja sosioekonomiset vaikutukset suomalaisessa väestössä

Kuusimäki Tomi, LL
3000 € Neurologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Potilaan taudin ilmiasun, oheissairauksien ja hoitomuotojen ennusteelliset vaikutukset edenneessä Parkinsonin taudissa

Lähteenmäki Tuomas, LK
3000 € Lastentaudit/syöpätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Differences in survival and metabolic late effects in different risk groups after treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia

Mansikka Iisa, LL
3000 € Korvataudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Aivovammat ja niihin liittyvät löydökset panfakiaalimurtumien yhteydessä

Mattila Juho, EL
3000 € PET/sisätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Fuusio-PET-MRI-kuvantaminen ja kapseliendoskopia ohutsuolen Crohnin taudin diagnostiikassa ja seurannassa (CD-PET)

Nikulainen Ilkka, LL
3000 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Lihasinvasiivinen virtsarakkosyöpä

Pihlman Jukka, LL
3000 € Sisätaudit/LASERI, väitöskirjatyöskentelyyn
Perheen merkitys lapsuuden aikaisille valtimotaudin riskitekijöille ja valtimoterveys aikuisena (LASERI-tutkimus)

Salminen Kimmo, LT
3000 € Sisätaudit/gastroenterologia
Ulosteen mikrobiotan teho ja turvallisuus ulosteensiirrossa tuoreessa haavaisessa koliitissa (FinUC)

Sell Ville, LL
3000 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Invasoimattoman korkean uusiutumisriskin virtsarakon syövän hoito – fluoresenssiavusteinen virtsarakon tähystys ja optimoitu Mitomysiini-C adjuvanttihoito

Tähkäpää Sanna, LL
3000 € Naistentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Somali- ja kurdinaisten raskaudenaikainen sairastavuus sekä suhtautuminen imetykseen ja synnytyksen jälkeiseen ehkäisyyn

Yrjälä Tommi, LL
3000 € Lastentaudit/kirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Lasten ja nuorten idiopaattisen skolioosileikkauksen jälkeinen kipu ja virtsaretentio

Hoitotieteen ja perustutkimuksen apurahat

Hanif Tanzeela, PhD
3000 € Lastentaudit/allergia, väitöskirjatyöskentelyyn
Airway barries during inflammatory diseases. Discovery of genome based alterations by using Next Generation Sequencing

Hirvilammi Risto, FM
3000 € Isotooppiosasto, väitöskirjatyöskentelyyn
Kliinisten kuvausohjelmistojen optimointi digitaaliselle SPECT-TT-kuvauslaitteelle

Isaksson Nea, PsM
2500 € Lastentaudit/neurologia
Lapsuusiässä sairastetun enkefaliitin kognitiiviset ja neuropsykologiset jälkioireet

Kanerva-Haroma Julia, Esh
2500 € Hoitotiede
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti koulutus, jota tullaan hyödyntämään lasten ja nuorten perheiden hoitotyössä

Lantta Tella, TtT
3000 € Hoitotiede
Strukturoidun väkivallan riskinhallintaintervention kehittäminen ja intervention tehokkuuden sekä käyttökelpoisuuden testaaminen turvallisuuden tukemiseksi psykiat-risissa sairaaloissa (DASA-P)

Mönkäre Saana, FM
2500 € Genetiikka, väitöskirjatyöskentelyyn
Familiaalisten dementoivien sairauksien geneettinen tausta

Nyman Johanna, TtM
3000 € Hoitotiede, väitöskirjatyöskentelyyn
Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen minäpystyvyyttä tukevan pelin avulla

Rannikko Sunna, TtM
3000 € Hoitotiede, väitöskirjatyöskentelyyn
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan eettinen polku

Salakari Minna, FT
2500 € Hoitotiede
Syöpää sairastavan ja sairastaneen elämäntyytyväisyys ja siihen vaikuttavat tekijät

Krista Salo-Tuominen, Bioanalyytikko
3000 €, Väitöskirjatyöskentelyyn
Rokottamispäätökset ja niihin vaikuttavat tekijät

Wahlroos Niina, TyM
3000 € Hoitotiede, väitöskirjatyöskentelyyn
Ikääntyneille ihmisille tarjottavien asumispalveluiden fyysinen/rakennettu ympäristö ja sen merkitys ikääntyneelle ihmiselle

Waris Matti, FT
3000 € Virologia
Virustulehduksen merkkiaine MxA COVID-19 potilailla

Uutisia