Toiminnanjohtajalta

Minna Lukkarinen – tutkiva lastenlääkäri, joka hoitaa potilaita ja heidän perheitään

TYKS-säätiö sai uuden toiminnanjohtajan 1.9.2021. Säätiötä alusta saakka johtaneen professori Olli Ruuskasen työtä jatkaa erikoislääkäri Minna Lukkarinen.

”Olen ennen kaikkea lastenlääkäri, joka hoitaa potilaita. Koen hoitavani myös perheitä, koska lapset ja perhe ovat aina kokonaisuus. Tähän perustuu myös muu työurani eli tutkimus FinnBrain-syntymäkohortissa ja TYKS-säätiön toiminnanjohtajan tehtävät.

Minna Lukkarinen

Väiteltyäni lasten astmasta 2017 aloitin post doc -tutkimusprojektini suuressa turkulaisessa FinnBrain-syntymäkohorttihankkeessa, jossa seurataan noin 4000 lasta ja heidän vanhempiaan raskauden alkuvaiheista alkaen. Tutkimuksen kohteena on lapsen aivojen, hermoston sekä terveyden kehitys. FinnBrain-seurantatutkimus on moni- ja poikkitieteellinen, mikä mahdollistaa monenlaisten mielenkiintoisten tutkimuskysymysten asettelun. Post doc -projektissani rakensimme FinnBrainille uuden lastenlääkäritutkimuskokonaisuuden, FinnBrain Pediatricsin. Sen FinnBrain Atopy -tutkimuslinjassa selvitämme muiden asioiden ohella alkuperäistä tutkimuskysymystäni, miten raskausaika vaikuttaa lasten atooppisten sairauksien kehittymiseen.

Minna Lukkarinen

FinnBrain Atopyn tavoitteena on varhaisten riskitekijöiden löytäminen. Haluamme selvittää onko esimerkiksi äidin raskaudenaikaisella tai jopa vanhempien omalla lapsuudenaikaisella stressillä yhteyttä jälkikasvun astma- ja allergiariskiin. Tutkimuksemme kauaskantoinen tavoite on auttaa perheitä voimaan paremmin. Tutkimuslöydöksillä voi olla valtava merkitys, jos pystymme jo ennen raskautta tai sen aikana vaikuttamaan siihen, että lapset pysyisivät terveempinä. Uudet työkalut atooppisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ovat kuitenkin vielä hyvän matkan päässä.

Tutkijana olen hakenut paljon apurahoja säätiöiltä vuosien aikana. Hakijan näkökulmasta olen siis perehtynyt säätiöiden toimintaan ja ymmärrän, kuinka elintärkeitä apurahat ovat tutkijoille. Suuri osa tutkijoista rahoittaa tutkimuksensa ja elämisensä säätiöiden myöntämillä henkilökohtaisilla työskentelyapurahoilla.

Saadessani kunnian aloittaa TYKS-säätiön toiminnanjohtajana pääsin perehtymään säätiön toimintaan myös apurahojen myöntäjän näkökulmasta. Siihen kuuluu mm. monipuolista hakemusten arviointia. Näin pysyn myös kärryillä siitä, miten laadukasta ja runsasta tutkimusta Tyksin alueella tehdään. TYKS-säätiön apurahojen jaossa panostetaan nuorten, väitöstutkimustaan aloittavien tutkijoiden tukemiseen, koska alkuvaiheen tutkijoiden apurahojen saaminen voi olla vaikeaa ennen julkaisuja. Apurahojen lisäksi säätiö tukee tutkijoita Tutkarin muodossa eli tarjoamalla tutkimustilat ja -laitteet niille, joilla ei ole omia työtiloja.

Säätiön toiminta ei ole kuitenkaan pelkästään apurahojen myöntämistä, vaan siihen kuuluu vastuullinen säätiön omaisuudesta huolehtiminen, jotta apurahoja voidaan ylipäätään jakaa. Säätiön sitoutuneet ja aktiiviset hallitus, sihteeri ja tiedottaja ovat toiminnanjohtajan tärkeät yhteistyökumppanit.

Uutisia