Lasten infektioiden tutkimustyö sai hyvät eväät TYKS-säätiöltä

Lauri Ivaska valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta vuonna 2009. Sen jälkeen hän työskenteli mm. Mynämäen ja Paimion terveyskeskuksissa, Tyksin yhteispäivystyksessä sekä Keski-Suomen keskussairaalan anestesiologian ja lastentautien yksiköissä ennen erikoistumistaan Tyksin lastenklinikassa.

Väitöstutkimuksen Lauri Ivaska teki Tyksissä infektiotautiopin professorin Ville Peltolan ohjauksessa. Tutkimusprojektin käytännönläheisyys ja aihepiiri innostivat Lauria. Vuonna 2017 valmistunut väitöskirja käsitteli eri tapoja erottaa lasten virus- ja bakteeri-infektiot toisistaan.

  • Lasten kuumetautien aiheuttajan ja taudin vakavuuden arviointi kuuluu lääkärin jokapäiväiseen työhön kaikissa päivystyspisteissä, joissa lapsia hoidetaan. Lääkärin tärkeimmät työkalut tässä ovat potilaan taustan ja sairauden kulun kartoitus sekä lapsen vointi ja löydökset tutkimustilanteessa. Tietyillä laboratoriotutkimuksilla tätä ”tilannekuvaa” voidaan tarvittaessa edelleen tarkentaa.

Ivaska koki työskentelymahdollisuuden TYKS-säätiön tiloissa erittäin tervetulleeksi tueksi nuorelle tutkijalle.

  • Mahdollisuus omaan työpisteeseen tutkijakuukausien aikana oli väitöskirjaprojektin kannalta tärkeä apu. Pystyin keskittämään kaiken tutkimustyöhön tarvitsemani materiaalin yhteen paikkaan ja työskentelemään ilman häiriötekijöitä. Tutkimukseni on luonteeltaan kliinistä, eikä tutkimusryhmällämme ole omia tiloja kuten laboratorioita tai toimistoja. TYKS-säätiön tarjoama tuki on tässä suhteessa korvaamatonta – todellista nuorten tutkijoiden täsmätukea.

TYKS-säätiö tuki myös Lauri Ivaskan opintomatkaa Kanadaan vuonna 2017. Kliininen työ pohjoisamerikkalaisen ison lastensairaalan infektiotiimissä opetti alasta paljon. Lyhyessä ajassa oli mahdollista olla mukana hoitamassa monia potilaita, joita suomalaisissa sairaaloissa ei välttämättä tule vastaan moneen vuoteen. Suomalaiset sairaalat ovat laadultaan huippuhyviä. Ajoittainen muistutus siitä, että asioita voi tehdä monella tavalla, on myös paikallaan.

Lauri Ivaska

Lastentautien erikoislääkärin tutkinto valmistui vuonna 2019. Sen jälkeen työ on jatkunut Tyksin lastenklinikassa, viime aikoina lastentautiopin kliinisenä opettajana sekä Tyksissä lasteninfektiotautien lisäkoulutusohjelmassa. Kliininen tutkimustyö on myös jatkunut luontaisena osana työnkuvaa.

Lasten infektiot kiinnostavat edelleen. Ivaska on toiminut vetäjänä hankkeessa, jossa tutkitaan A-streptokokkibakteerin aiheuttamia epidemioita päiväkodeissa ja kouluissa. Tutkimus on vielä kesken. Uusia tutkimusprojekteja on meneillään myös koronavirus- ja hinkuyskärokotteisiin liittyen. Tutkimustyön tärkeimmät yhteistyökumppanit löytyvät kliinisen mikrobiologian sekä immunologian tutkimusryhmistä Tyksistä ja Turun yliopistolta. Professori Qiushui Hen hinkuyskätutkimusryhmässä Ivaska vastaa tutkimusprojektien kliinisestä puolesta.

Uutisia