Klinikkavierailulla huippusairaalassa matka-apurahan turvin

Tyksin korvaklinikan foniatrit Miia Ruuskanen ja Jonna Kuuskoski tekivät toukokuun alussa kaksipäiväisen klinikkavierailun Berliinin yliopistolliseen Charité-sairaalaan TYKS-säätiön apurahan turvin.

Miia Ruuskanen ja Jonna Kuuskoski ovat molemmat korva-, nenä-, ja kurkkutautien sekä foniatrian erikoislääkäreitä. Ruuskanen on foniatrian yksikön ylilääkäri ja tekee pääsääntöisesti potilastyötä laryngologian ja foniatrian parissa eli suurimmalla osalla potilaista ongelma on kurkunpäässä. Hän hoitaa erityisesti äänihäiriö- ja nielemisvaikeuspotilaita. Päivä viikossa kuluu leikkaussalissa ja neljä päivää poliklinikalla. Kuuskoski on yksikön erikoislääkäri. Hänen erityisvastuualueenaan ovat nielemispotilaat äänihäiriöpotilaiden lisäksi.

Tyksin foniatrit ylilääkäri Miia Ruuskanen (vas) ja erikoislääkäri Jonna Kuuskoski (oik) Berliinin klinikkavierailun tauolla.
Tyksin foniatrit ylilääkäri Miia Ruuskanen (vas) ja erikoislääkäri Jonna Kuuskoski (oik) Berliinin klinikkavierailun tauolla.

Berliinin kuuluisa Charité-sairaala valikoitui vierailukohteeksi erityisesti suomalaisten foniatrien vierailun pääjärjestäjän, helsinkiläisen foniatrian professorin Ahmed Geneidin henkilösuhteiden vuoksi. Hänellä on ollut yhteistyötä Charitén professorin Dirk Mürben kanssa.

Miia Ruuskanen kertoo: Meitä oli yhteensä 15 foniatria Suomesta, ja lähes yhtä monta paikallista foniatria osallistui kokoukseen. Sairaala on monella tapaa merkityksellinen lääketieteessä ylipäätään, mutta myös koko foniatrian erikoisalan malli on tuotu Suomeen Charitésta.

Suomen ensimmäinen foniatri ja alan uranuurtaja Rauha Hammar erikoistui ja teki töitä Charitéssa. Hän valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1908 ja väitteli 1910 lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi Berliinin Friedrich-Wilhelms-Universitätissä. Väitöskirja on nimeltään Über doppelseitige Posticuslähmung als frühsymtom der Tabes dorsalis. Hammar erikoistui myöhemmin laulufysiologiaan ja kirjoitti alalta useita teoksia. Itseltänikin löytyy kirjahyllystä Laulufysiologian täydennetyt perusteet vuodelta 1962, kertoo Jonna Kuuskoski.

Charité – historiallinen obduktiosali

Charité on Euroopan suurin yliopistollinen sairaala. Se on perustettu jo vuonna 1790. Siellä ovat työskennelleet useat nobelistit, kuten Emil von Behring, Robert Koch ja Paul Ehrlich. Myös monet korva-, nenä- ja kurkkutautien alan leikkauksissa käytettävät instrumentit on nimetty Charitéssa työskennelleiden lääkärien mukaan.

Kaikilta voi oppia

Turkulaiset foniatrit halusivat tutustua Charitéssa heidän toimintamalleihinsa, koska eri maissa ja jopa eri kaupungeissa Suomenkin tasolla foniatrian yksiköiden tehtävät ja foniatrien työnkuvat vaihtelevat paljon.

Charitén yksikössä hoidettiin myös audiologisia potilaita ja tinnituspotilaille oli jopa oma vastaanottonsa. Suomessa vain Oulussa lasten kuulonkuntoutus kuuluu foniatreille ja kaikkialla muualla kuuloasiat kuuluvat audiologeille, jotka ovat KNK-lääkäreitä, eivätkä foniatreja. Berliinissä oli myös musiikkilääketieteen yksikkö foniatrian yksikön ”sisällä”, selvittää Ruuskanen.

Foniatrian laaja toimintakenttä ja erikoistuminen foniatrian sisällä teki vaikutuksen. Myös historiallinen ja inspiroiva kampusympäristö oli upea, lisää Kuuskoski.

Uusia ideoitakin löytyi. Ruuskanen toi esiin kurkunpään kirurgian uudet hoidot. Myös luennot monikielisten lasten kielellisistä häiriöistä, lasten kuulonkuntoutuksesta ja spasmodisesta dysfoniasta olivat mielenkiintoisia.

Tapahtuman ohjelma

Vierailuilla muihin ja varsinkin ulkomaisiin toimintayksiköihin on merkitystä oman toiminnan kehittämiselle. Ruuskanen on tutustunut erikoistumisaikanaan kahden kuukauden ajan itsenäisesti pariisilaisen foniatrian yksikön toimintaan vuonna 2011 EVO-rahan ja osin myös Tyks-säätiön tukemana.

Tutustumisjaksolla oli valtavan suuri merkitys varsinkin äänihäiriöpotilaiden ja fonokirurgisten potilaiden osalta, koska Suomessa yksiköt ovat huomattavasti pienempiä ja toiminta erilaista. Opit kantavat yhä jokapäiväisessä työssä ja jokainen vierailu ja koulutus tuo perspektiiviä hoidon suunnitteluun.

Jonna Kuuskoski ei ole aiemmin vieraillut ulkomaisissa foniatrian yksiköissä ja näki siksi vierailun hyvin tärkeänä.

Erikoistumisaikana työskentelin kolme kuukautta Husin foniatrialla, mikä oli erittäin mielenkiintoista. Vierailut eri klinikoihin antavat arvokasta perspektiiviä myös oman yksiön toimintaan.

Ruuskanen ja Kuuskoski näkevät vierailun antina myös huomioita, että Tyksissä moni asia toimii hyvin.

Tyksissä on pieni mutta ketterä ja hyvin toimiva foniatrian yksikkö ja erityisosaamistamme ovat laryngologiset potilaat. Hoidon porrastus on Tyks-piirissä toteutettu eri tavoin kuin muualla Suomessa. Esimerkiksi lasten kielelliset kehityshäiriöt kuuluvat meillä lastenneurologialle ja kuulonkuntoutus Kuulokeskukseen. Rauha Hammarin tarina oli myös varsin inspiroiva. Huomasimme hänet myös Charitén foniatrian klinikan seinällä olevasta yhteiskuvasta, missä hän poseerasi ilmeisimmin ainoana naisena miesten keskellä! Saksalaisten vieraanvaraisuus ja hyvin suunniteltu ohjelma teki myös vaikutuksen, summaa Kuuskoski.

Uutisia