TYKS-säätiön palkinto lastenpsykiatrian professori André Souranderille

TYKS-säätiön palkinto on myönnetty Turun yliopiston lastenpsykiatrian professorille, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen perustajalle ja johtajalle André Souranderille hänen ansioistaan lasten mielenterveyshäiriöiden uraauurtavasta ja menestyksekkäästä tutkimuksesta.

– Lasten mielenterveyshäiriöt ovat inhimillisesti ja kansanterveydellisesti tärkeä tutkimuskohde. Professori Sourander tutkimusryhmineen on tehnyt ansiokasta perustutkimusta alalla.

Tutkimustulosten perusteella on ennakkoluulottomasti rakennettu matalan kynnyksen digitaalisia palveluja, joiden avulla on kehitetty vanhempainohjausta. Vanhemmuuden taitojen kehittämisellä on tutkitusti tärkeä merkitys ehkäistäessä lasten mielenterveyshäiriöiden kehittymistä aikuisiän mielenterveysongelmiksi, tiivistää TYKS-säätiön toiminnanjohtaja, infektiotautiopin emeritusprofessori, lastentautien erikoislääkäri Olli Ruuskanen.

TYKS-SÄÄTIÖ tukee lääketieteen ja hoitotieteen tutkimusta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella jakamalla vuosittain työskentely- ja matka-apurahoja (noin 100 000 euroa). Säätiö myöntää tunnustuspalkinnon (15 000 euroa) joka viides vuosi ansioituneelle lääketieteen tai hoitotieteen tutkijalle.

Aiemmat tunnustuspalkinnot on myönnetty sisätautien professori Jorma Viikarille ja lastentautiopin professori Olli Simellille.


André Sourander, s. 1960

 • LL 1986 ja LT 1995, Turun yliopisto
 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, 1993
 • Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, 1997
 • Lastenpsykiatrian dosentti, 1997
 • Erityispätevyydet: Lasten psykoterapian kouluttajapätevyys (perheterapia) 1999
 • Apulaislääkäri Tyksissä 1986 -1990 (lastentaudit, lastenneurologia, psykiatria) ja 1991 – 1993 (lastenpsykiatria)
 • Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri 1997 – 2009 ja ylilääkäri, Tyks, 2009 alkaen
 • Lastenpsykiatrian professori, Turun yliopisto 2009 alkaen
 • Professorina myös Columbian yliopistossa, New Yorkissa sekä Norjassa, Kiinassa ja Japanissa. 
 • Useita merkittäviä tutkimusrahoituksia suomalaisten rahoituslähteiden (Suomen Akatemia, Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto ja eri säätiöt) lisäksi Yhdysvalloista (NIH, NIMH, NARSAD, Autism Speaks, Tourette Association), Kanadasta (CIHR) sekä Norjasta (Forskningsrådet)
 • Ohjannut 22 väitöskirjaa (lääketiede, psykologia, hoitotiede ja oikeustiede)
 • Opetus- ja tutkimusprojekteja mm. Kiinassa, Intiassa, Vietnamissa, Indonesiassa ja Brasiliassa, joissa lasten mielenterveysongelmat ovat huomattava kansanterveydellinen haaste
 • Tieteellisesti Suomen tuotteliain lastenpsykiatrian tutkija. Yli 270 vertaisarvioitua tieteellistä alkuperäisjulkaisua (mm. JAMA Psychiatry, Molecular Psychiatry, Biological Psychiatry, Lancet Psychiatry ja Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Palkinnot

 • Maud Kuistilan palkinto lääketieteen alan ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle 2018.
 • Finska Läkaresällskapetin Marraskuun 19. päivän 1916 rahaston palkinto parhaasta suomenkielisestä lääketieteen alan oppikirjasta. (Kumpulainen K, Aronen E, Ebeling H, Laukkanen E, Marttunen M, Puura K, Sourander A, eds. 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kustannus Oy Duodecim).
 • Lastenpsykiatriyhdistyksen 70-vuotispalkinto tieteellisestä tutkimustyöstä.

Uutisia