TYKS säätiön apurahat vuodelle 2020

Hakuaika päättyi 31.10.2019, hakijoita oli yhteensä 88; 61 lääketieteen, 14 hoito- ja perustieteen ja 13 matka-apuraha anomusta. Apurahoja jaetaan nyt yhteensä 97.500 €, lääketieteen apurahoja 20 tutkijalle 58.500 €, matka-apurahoja 9 tutkijalle 18.000 € ja hoito- ja perustieteen apurahoja 7 tutkijalle 21.000 €.


Anttinen Mikael, LL
3000 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
TULSA eturauhassyövän uutena hoitokeinona

Arola Anita, LT
3000 € Lastentaudit, kardiologia
Lasten ja nuorten supraventrikulaarinen takykardia Suomessa

Erkkola Riku, LL
3000 € Lastentaudit, allergologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Pienten lasten rinovirusbronkioliitin ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Grönroos Sofia, LL
3000 € Kirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Lihavuuskirurgian pitkäaikaisvaikutukset

Haaki Willehard, LL
3000 € Psykiatria, väitöskirjatyöskentelyyn          
Psykoosia sairastavien lääkehoidon toteutuminen psykoosisairauden eri vaiheissa ja yhteys toimintakykyyn

Heikkilä Elisa, LL
3000 € Geriatria, väitöskirjatyöskentelyyn
Miten iäkkäiden henkilöiden sairastavuutta, hoivapalvelujen tarvetta ja kuolleisuutta voidaan ennustaa laboratoriotutkimuksilla

Hieta Niina, LT 
3000 € Ihotaudit
Suomalaisen klamydiavariantin (FI-nvCT) aiheuttaman infektion kliininen kuva                                            

Järvelä Liisa, LT
2000 € Lastentaudit, hematologia                
Sepelvaltimotauti lapsena tai nuorena aikuisena sairastetun syövän jälkeen: Varhainen tunnistaminen, ennuste ja vaikutus hoitoon                                        

Kuisma Anna, EL
3000 € Syöpätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Biologisen kuvantamisen käyttö eturauhassyövän hoidon suunnittelussa

Laurila Sanna, LL
3000 € PET/sisätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Suolistohormoni sekretinin vaikutukset ruskeaan rasvaan ja ruokahaluun

Mohamed Farhia, LL
3000 € Naistentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Somali-ja kurdinaisten äitiysneuvolapalveluiden käyttö sekä raskauden ja synnytyksen erityispiirteet

Paavilainen Elisa, LL
3000 € ravinto-oppi, väitöskirjatyöskentelyyn
Metformiini raskausdiabeteksen hoidossa  – metaboliset pitkäaikaisvaikutukset lapseen 9 vuoden iässä

Pykäri Jouni, LL
2500 € Kardiologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Aorttaläpän ahtauman diagnostiikka innovatiivisella ja älypuhelimeen saatavissa olevalla menetelmällä

Rautakorpi Liisa, LL
3000 € Syöpätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Syöpäpotilaan elämän loppuvaiheen hoito Varsinais-Suomessa                  

Salminen Antti, LL
3000 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Neoadjuvanttikemoterapia ja komplikaatiot lihasinvasiivisen virtsarakkosyövän hoidossa

Schuez-Havupalo Linnea, LT
3000 € Lastentaudit, hematologia
Sytostaattihoitoja saaneiden lasten immunologinen toipuminen                

Sjöblom Henrik, LL
3000 € Korvataudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Intrakapsulaarinen nielurisaleikkaus uniapnean hoidossa. Vertaileva tutkimus nielurisaleikkausmenetelmistä hoidettaessa unenaikaisia hengityshäiriöitä aikuisväestössä

Stenlund Säde, LL
3000 € Kansanterveystiede, väitöskirjatyöskentelyyn                   
Elämäntyytyväisyys ja terveyskäyttäytyminen – kumpi on edellytys toiselle?

Tamminen Anselm, LL  
3000 € Kirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Rintasyövän poistoleikkaukset ja niihin liittyvät haittatapahtumat TYKSissä

Warro Aino, LL 
3000 € Naistentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn    
Perineaalinen urogynekologinen ultraäänitutkimus arvioitaessa TOT-leikkauksen tulosta

Hoitotieteen ja perustutkimuksen apurahat

Ahlqvist-Björkroth Sari, PsT
3000 € Hoitotiede  
Uuden intervention hyväksyttävyyttä ja toimivuutta arvioiva pilottitutkimus  – vanhempien osallistuminen lääkärinkierroille vastasyntyneiden tehohoidossa

Barkoff Alex, FM
3000 € Infektiotaudit, väitöskirjatyöskentelyyn    
ELISA-menetelmän käyttö hinkuyskädiagnostiikassa, seurannassa sekä bakteerikantojen tutkimuksessa.

Himberg Marianne, ft
3000 € Fysioterapia
Syöpäpotilaiden liikuntainterventio fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi solunsalpaajahoidon aikana

Nazari-Farsani Sanaz, FM
3000 € Ortopedia, väitöskirjatyöskentelyyn          
Model-based RSA for evaluation of initial stability of femoral stems in cementless total hip replacement of postmenopausal women

Niela-Vilen Hannakaisa, FT
3000 € Hoitotiede
Stressiin, aktiivisuuden ja unen jatkuva seuranta yksilöllisen äitiyshuollon mahdollistajana              

Nurmi Miina, FM
3000 € Hoitotiede, väitöskirjatyöskentelyyn
Sairaalahoitoa vaativa vaikea raskauspahoinvointi, hyperemesis gravidarum eli hyperemeesi ja siihen vaikuttavat tekijät      

Terho Kirsi, TtT 
3000 € Hygieniayksikkö, väitöskirjatyöskentelyyn
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta

Matka-apurahat

Mishina Kaisa, TtT
2000 € Australia, Hoitotiede
Vertailututkimuksen suorittaminen;  Suonensisäisten huumausaineiden käyttäjien terveys, hyvinvointi ja terveyspalveluiden käyttö ja näiden ajalliset muutokset

Paakkola Teija, FT
2000 € Italia, Genetiikka
Osallistuminen European Cytogenesticist Association järjestämälle Goldrain-kurssille, liittyen sairaalagenetiikon erikoistumiskoulutukseen

Pan Emily, LT
2000 € USA, Kirurgia       
Kuukauden mittainen tutkimustyöskentely Harvard Medical School

Peltonen Laura-Maria, TtT
2000 € USA, Hoitotiede
Tutkijavierailu University of Minnesota School of Nursing -yksikköön, liittyen hoitotieteen tiedonhallinnan tutkimukseen

Pietiläinen Sakari, LL
2000 € Australia, Ortopedia
Kliininen harjoittelujakso Gold Coastin yliopistollisessa sairaalassa

Raiko Juho, LT
2000 € Hollanti, Sisätaudit           
Tutkimusvapaa, liittyen Effects of ciprofibrate on myocardial insulin sensitivity in pre-diabetes –tutkimukseen

Ripatti Liisi, LT
2000 € Ranska, Lastenkirurgia
Osallistuminen Videosurgery in Pediatric Urology – Advanced Course -kurssiin IRCADin koulutuskeskuksessa

Saarenpää Ilkka, LT, DI
2000 € Saksa, Neurokirurgia
Vierailu kansainvälisessä IGASS-keskuksessa Magdeburgin yliopistossa, liittyen tutkimukseen mini-invasiivisten lannerangan luudutusleikkausten vaikutuksista selkälihaksiin

Toivonen Joonas, LL
2000 € USA, Korvataudit
Tutkimustyöskentely Harvard Medical School, liittyen korvatorven toiminnallisten häiriöiden kirurgiseen hoitoon

Uutisia