TYKS-säätiön apurahat vuodelle 2018

Hakuaika päättyi 30.10.2017, hakijoita oli yhteensä 85; lääketieteen alalta 64 ja hoitotieteen ym. 21. Apurahoja jaetaan nyt yhteensä 74.000 €, lääketieteen apurahoja 21 tutkijalle 46.000 €, matka-apurahoja 5 tutkijalle 8.000 € ja hoitotieteen apurahoja 8 tutkijalle 20.000 €.

 

Isolauri Erika, prof.            

5000 € Lastentaudit/Elämäntyö
Ihmisen ravitsemuksen ja suoliston mikrobiston vaikutukset terveyteen

 

Dadson Prince, LL              

2500 € PET/endokrinologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Lihavuusleikkausten metaboliset vaikutukset rasvakudokseen

 

Hakamäki Markus, LL        

2500 € Nefrologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Krooninen valtimotauti, elämänlaatu ja mortaliteetti vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla

 

Huhtala Mikael, LL            

2500 € Naistentaudit/sisätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Aminohappoaineenvaihdunta raskausdiabeteksessa – yhteys kliinisiin muuttujiin ja lääkehoitojen vaikutukset

 

Ivaska Lotta, LL                  

2500 € Korvataudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Risakudosten immunogenetiikka

 

Järvelä Liisa, LL                 

2500 € Lasten hematologia väitöskirjatyöskentelyyn, gerontologia
Suolistomikrobiston muutokset syöpään sairastuneilla lapsilla: yhteys immunologiseen toipumiseen, kardiometabolisiin riskitekijöihin ja terveyteen syöpähoitojen jälkeen

 

Kajanoja Jani, LL                

2500 € Psykiatria, väitöskirjatyöskentelyyn
Aleksitymia, varhaislapsuuden stressi ja oksitosiini

 

Majala Susanna, LL           

2500 € Gastrokirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikka ja seuranta 68Ga-leimatulla somatostatiinireseptori-(68Ga-DOTANOC)-positroniemissiotomografialla

 

Maruf Shkar, MD

2500 € Neurologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Aivovamma ja siihen littyvät pitkän ajan kuluessa kehittyvät aivojen rappeumamuutokset

 

Mustonen Anssi, LT

2500 € Sisätaudit
Tulehduksellisten suolistosairauksien aiheuttama kokonaistaakka

 

Nurminen Pertti, LL

2500 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
BCG-hoidon aiheuttamat haittavaikutukset ja teho lihakseen tunkeutumattoman virtsarakkosyövän liitännäishoitona

 

Piri Ruut, LL

2500 € Lastentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
MxA-proteiini lasten sairaalahoitoisten virus- ja bakteeri-infektioiden erotusdiagnostiikassa

 

Putto-Laurila Anne, Dos    

1000 € Lastentaudit
Etanerseptipitoisuuden yhteys kliiniseen vasteeseen ja hoitotehoon lastenreumapotilailla

 

Pöyhönen Heidi, LL            

2500 € Lasten neurologia
Neuroimmunologiset markkerit, ennuste ja doksisykliinihoidon turvallisuus lasten keskushermostotulehduksissa

 

Saarenpää Ilkka, LL           

2500 € neurokirugia
Lannerangan luudutusleikkausten pedikkeliruuvien osumistarkkuuteen ja luutumiseen vaikuttavat tekijät

 

Sell Ville, LL                       

2500 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Invasoimattoman korkean uusiutumisriskin virtsarakon syövän hoito – fluoresenssiavusteinen virtsarakon tähystys ja optimoitu Mitomysiini-C adjuvanttihoito (Finnbladder 9)

 

Tanninen Tiina, LL             

2500 € Sisätaudit/infektio, väitöskirjatyöskentelyyn
Rinovirusinfektion hoito interferoni alfalla primaaria hypogammaglobulinemiaa sairastavilla potilailla

 

Väliaho Vesa, LL                

2500 € Syöpätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Leikattujen stage III suolistosyöpäpotilaiden elinajan ennustaminen uudella riskipistemallilla

 

 

Matka-apurahat

 

Aromäki-Stratos Anu, PsT  

800 €  Portugali
Syyttäjien ja tuomarien arviot lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikön lausunnon käytöstä johtopäätöksiä tehtäessä
Osallistuminen kansainväliseen kongressiin Porto, Portugali

 

Ekblad Mikael, LT              

2000 €  Usa tutkimus
Raskaudenaikaisen tupakoinnin yhteys lapsen epigeneettisiin muutoksiin ja neuropsykiatrisiin ongelmiin
Postdoc-tutkimusjakso Purduen yliopisto, West Lafayette, IN, USA

 

Huurre Anu, LL                   

2000 € Ruotsi
Perehtyminen lasten kantasolusiirtoihin Göteborgin Drottning Silvias sjukhuset kahden kuukauden ajan

 

Niela-Vilen Hannakaisa, TtM               

1200 € Italia
Raskausajan seurannan kehittäminen perhelähtöisemmäksi. Raskaudenaikaisen kiintymyssuhteen kehittyminen aktiivisuusrannekeseurannan avulla
Osallistuminen kansainväliseen kongressiin Rooma, Italia

 

Toivonen Joonas, LL          

2000 € Usa tutkimus
Korvatorven toimintahäiriöiden hoito lapsilla
Osallistuminen tutkimusryhmään Harvard University, Boston, USA

 

 

Hoitotieteen apurahat

 

Hamari Lotta, TtM            

2500 € Hoitotieteen laitos, Lasten hematologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Syöpää sairastavien lasten kansainvälisen kuntoutus- ja liikuntaohjelman validiointi ja digitalisointi Suomeen

 

Heikkilä Kristiina, TtM       

2500 € Hoitotieteen laitos, kirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Sydänleikattujen potilaiden kivun arvioinnin ja kirjaamisen mallin kehittäminen

 

Kaikkonen Elina, FM          

2500 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Kastraatioresistentille eturauhassyövälle altistava geneettinen variaatio suomalaisilla eturauhassyöpäpotilailla

 

Nyman Anna, PsL              

2500 € Psykologia, neonatalogia, väitöskirjatyöskentelyyn
Pikkukeskosten kognitiivinen suoriutuminen, kouluoppiminen ja toiminnan ohjauksen taidot 11 vuoden iässä

 

Parisod Heidi, TtM            

2500 € Hoitotieteen laitos, Lastentaudit
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden edistämiseksi kehitettyjen digitaalisten terveysinterventioiden käyttöönottoprosessi Digi4Real

 

Saarikoski Anneli, TtM      

2500 € Hoitotieteen laitos, Lastentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Pissakoulu lasten toiminnallisen kastelun hoidossa – Intervention käyttöönottoprosessin kuvaus ja arviointi

 

Saikkonen Aleksi, FM        

2500 € Sädehoito, väitöskirjatyöskentelyyn
Monte Carlo -laskenta absorboituneen annoksen verifioinnissa sädehoidossa

 

Tuisku Jouni, FM               

2500 € Neurologia, PET, väitöskirjatyöskentelyyn
Neuroinflammaation PET-kuvantamisessa käytettävien analyysimenetelmien kehittäminen ja soveltaminen kliiniseen käyttöön

 

Uutisia