Pikkukeskosena syntyneiden lasten kognitiivinen kehitys 11-vuotiaana

Tässä PIPARI (Pienipainoisten riskilasten käyttäytyminen ja toimintakyky imeväisiästä kouluikään) -seurantatutkimuksessa olivat mukana Tyksissä vuosina 2001-2004 syntyneet alle 1501 gramman painoiset ja/tai alle 37 raskausviikolla syntyneet keskoset (n=128). Tutkimuksessamme todettiin, että pikkukeskosena syntyneiden lasten älyllinen eli kognitiivinen kehitys vastaa 11-vuotiaana suurimmalla osalla (72%) ikäryhmän keskitasoa. Varhaisista riskitekijöistä lasketun ajan aivojen magneettitutkimuksessa todettu vaikea aivovamma oli yhteydessä heikkoon kognitiiviseen kokonaiskehitykseen 11-vuotiaana. Kun kognitiivista kehitystä tarkasteltiin osa-alueittain, myös varhaisvaiheen huono kasvu, poika-sukupuoli sekä isän matala koulutustaso olivat yhteydessä heikkoon kognitiiviseen kehitykseen 11-vuotiaana. Varhaiset syntymäviikot eivät olleet yhteydessä heikompaan kognitiiviseen kehitykseen.

Nyman, A.; Korhonen, T.; Munck, P.; Parkkola, R.; Lehtonen, L. & Haataja, L.; On behalf of the PIPARI Study Group. Factors affecting the cognitive profile of 11-year-old children born very preterm. Pediatric Research; 2017 82:324-32

 

 Anna Nyman

Uutisia