Lasten korvatulehdusten hoidon kehittäjä

Paula Tähtisen väitöskirja lasten korvatulehdusten antibioottihoidosta tarkastettiin Turun yliopistossa 2012. Dosentti Aino Ruoholan johtamaan tutkimushankkeeseen osallistuneet lapsiperheet tunsivat tutkimuksen Pikkunorsuna.

Paula Tähtiselle, jonka omassa perheessä oli väitöskirjan tekovaiheessa kaksi pientä lasta, TYKS-säätiön tutkimusyksikkö oli suuri asia;

  • Työpiste, jossa on oma työpöytä, tietokone ja tilaa tavaroille on valtavan suuri käytännön apu arjessa. Hyvä sijainti sairaalan lähellä auttoi asiaa ja tänne oli hyvä vetäytyä kirjoittamaan ja hoitamaan kirjeenvaihtoa perheiden kanssa. Ennen lapsia tein töitä kotona, mutta sitten se ei enää olut mahdollista. Tutkimusyksikössä pystyi käymään vaihtelevasti oman aikataulunsa mukaan.

Tutkimus, johon Paula Tähtisen väitöskirja kuului, sai paljon huomiota myös kansainvälisesti ja väitöskirjan yksi osatyö julkaistiin arvostetussa New England Journal of Medicinessä.

Väiteltyään Paula Tähtinen jatkoi tutkimustyötään Bostonissa.

  • Työskentelin post doc -tutkijana Boston Universityssa ja Harvard School of Public Healthissa 2013-2015. Lisäksi opiskelin Harvard University School of Medicinessä vuoden mittaisessa Global Clinical Scholars Research Training -koulutuksessa. Sen antoi vahvan teoriapohjan korkealaatuisen kliinisen tutkimuksen suorittamiseen sekä tutkimusryhmän johtamiseen.

Harvardin vuosilta on peräisin ehkä post doc -kauden tärkein ymmärrys suomalaisen tutkimuksen tasosta:

  • Meillä tehdään hyvää ja korkealaatuista tutkimusta Suomessa. Meillä ei ole mitään hävettävää muihin maihin verrattuna. Yhdysvalloissa opitaan jo lapsena luottamaan itseensä ja tuomaan oma mielipide vahvasti esille. Kun rinnakkain on vaatimaton ja hiljainen suomalainen sekä itseluottamusta hehkuva amerikkalainen, me suomalaiset jäämme helposti jalkoihin. Tästä kokemuksesta on ollut paljon hyötyä ammatillisesti. Olen oppinut ”myymään” osaamistani sekä luottamaan siihen, että hyvää tulee, kun yrittää tarpeeksi.

Käytännön puolella oppia kertyi myös paljon. Kliininen tutkija pääsi Bostonissa myös laboratorioon tunnistamaan eri bakteerilajeja, eristämään DNA:ta sekä analysoimaan koko genomin sekvensoinnista saatavaa monimutkaista dataa. Näistä taidoista on ollut hyötyä myös Suomeen paluun jälkeen.

Paula Tähtinen

Suomen Lääketieteen Säätiön palaavan tutkijan apurahan sekä Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin Tähtinen saattoi jatkaa post doc -kauden aikana Bostonissa olevien tutkijoiden kanssa alkanutta yhteistyötä kotimaasta käsin.

  • Suosittelen ehdottomasti lähtemistä post doc -tutkijaksi ulkomaille. Säätiöiden tuki näihin ulkomaanjaksoihin on todella tärkeää. Vaikka muuttoon liittyy paljon työtä ja käytännön järjestelyjä, on ulkomailla työskentely kuitenkin hieno kokemus. Välillä on hyvä katsoa maailmaa hieman erilaisesta perspektiivistä. Tästä kokemuksesta on ollut hyötyä koko perheellemme. Mikä parasta, huomaan arvostavani monia asioita kotimaassani paljon enemmän kuin aikaisemmin.

Bostonista paluun jälkeen Tähtinen saattoi päätökseen lastentautien erikoislääkärin tutkinnon. Perheeseen syntyi myös kolmas lapsi. Erikoistumisen rinnalla hän jatkoi tutkimustyötä, ja työskentelee nykyisin tutkijana useassa eri tutkimusprojektissa Tyksissä.

  • Yhdessä muiden infektiotutkijoiden kanssa seuraamme Covid-19 -infektioiden esiintyvyyttä sekä koronarokotteen aikaansaamaa immuunivastetta Tyksin sairaalahenkilökunnalla. Tämän lisäksi olen tutkijana NAMI-tutkimusryhmän projektissa, jonka tavoitteena on selvittää, voidaanko äidille raskauden aikana annettavan oligosakkaridivalmisteen avulla vaikuttaa äidin ja lapsen mikrobiston muodostumiseen ja sitä kautta vähentää lapsen infektiosairastavuutta. FinnBrainin kohortissa tutkimme, miten äidin raskaudenaikainen stressi vaikuttaa lapsen infektiosairastavuuteen sekä kipuoireiluun. Minulla on omia väitöskirjaohjattavia ja sain kokeellisen lastentautiopin dosentin arvoni vuonna 2021.

Viimeisen kahden vuoden aikana Tähtinen on toiminut myös kliinisenä opettajana, eli opettanut lääketieteen kandidaateille lastentautioppia.

  • Nuorten, fiksujen ja innokkaiden opiskelijoiden ohjaaminen antaa myös itselle lisää virtaa. Pidän paljon työstäni niin kliinikkona, tutkijana kuin opettajanakin. Koen, että näiden kolmen roolin yhdistäminen tukee oppimista ja kehittymistä lääkärinä.

Uutisia