TYKS säätiön apurahat vuodelle 2022 

Hakuaika päättyi 31.10.2021, hakijoita oli yhteensä 69; 56 lääketieteen ja 10 hoito- ja perustieteen-anomusta sekä 3 matka-apurahahakemusta. Apurahoja jaetaan nyt yhteensä 126.800 €, lääketieteen apurahoja 30 tutkijalle 94.000 €, hoito- ja perustieteen apurahoja 8 tutkijalle 24.000 € ja matka-apurahoja 3 tutkijalle 8. 800 €. 


Lääketieteen apurahat 

Aromaa Anna, LL 3000 Naistentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn 
Seksuaalilääketieteen asema gynekologin työssä 

Grönroos Marika, LT 3000 Lastentaudit, hematologia, 
ANI (Analgesia Nociception Index)- mittaus lapsisyöpäpotilaan ja saattohoidossa ole-van lapsen kivun arvioinnissa 

Grönroos Sofia, LL 3000 Kirurgia Satasairaala, väitöskirjatyöskentelyyn 
Lihavuuskirurgian pitkäaikaistulokset (Longterm outcomes of bariatric surgery) 

Hakamäki Markus, LL 3000 Nefrologia, väitöskirjatyöskentelyyn 
Krooninen valtimotauti, elämänlaatu ja mortaliteetti vaikeaa munuaisten vajaatoi-mintaa sairastavilla 

Helin Minttu, LL 3000 Lastentaudit, lasten neurologia, väitöskirjatyöskentelyyn 
Pikkukeskosena syntyneiden nuorten mielenterveys ja siihen vaikuttavat asiat 17-vuotiaana 

Huusko Teemu, LL 3000 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, väitöskirjatyöskentelyyn 
Pään- ja kaulan alueen levyepiteelikarsinooman esiintyvyys, ennuste ja hoitotulokset Varsinais-Suomen alueella vuosina 2005–2015 

Hyväkkä Anniina, LK 3000 Syöpätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn 
Levinneen eturauhassyövän radionuklidihoitojen hoitotulokset ja uudet hoitomah-dollisuudet 

Itoshima Ryo, LL 3000 Lastentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn 
Family outcomes of preterm infants in the neonatal intensive care unit after family centered care interventions – an international multicenter study 

Itoshima Saryo, LL 3000 Lastentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn 
Genetic and early environmental factors in pathogenesis of type 1 diabetes 

Järvelä Liisa, LT 3000 Lastentaudit, hematologia 
Myöhäisvaikutukset NOPHO-ALL2008 hoidon jälkeen (LATEALL2008) 

Järvisalo Mikko, LT Dos 3000 Anestesiologia ja tehohoito 
HEMOX-HDF – parantaako hemoadsorptio septisen shokin ennustetta? 

Keskinen Sini, LL 3000 Perinnöllisyyslääketiede, väitöskirjatyöskentelyyn 
Perinnöllinen haimasyöpä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 

Ketonen Saku, LL 3000 Neurokirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn 
Kansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus, tarkoituksena on löytää keinoja vähentää Kranioplastioiden hoidon komplikaatioita 

Knubb Jenny, LL 3000 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Satasairaala, väitöskirjatyöskentelyyn 
Nielurisaleikkauksen pitkäaikaistulokset ja komplikaatiot aikuisilla 

Kokkonen Aleksi, LK 3000 Neurologia, väitöskirjatyöskentelyyn 
Servikaalisen dystonian aivoverkostot 

Lahdes Vesa, LL 3000 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, väitöskirjatyöskentelyyn 
Uuden Sound Ear Check (SEC) kuulonmittausmenetelmän tutkiminen tärykalvoputki-tuksiin tulevilla lapsilla 

Lahti Katri, LL 3000 PET-keskus, väitöskirjatyöskentelyyn 
Aivojen uusien kvantitatiivisten magneettitutkimusmenetelmien käyttö nuoruusiässä entisillä pikkukeskosilla ja täysiaikaisena syntyvillä verrokeilla 

Luther-Tontasse Emma, LL 3000 Yleislääketiede, väitöskirjatyöskentelyyn 
Monisairaat potilaat Turun kunnallisia terveyspalveluja käyttävässä väestössä 

Ojala Emilia, LL 3000 Kirurgia Satasairaala, väitöskirjatyöskentelyyn 
SNM-hoidon vaikuttavuus krooniseen lantiokipuun, toiminnallisiin oireisiin ja elämän-laatuun (endometrioosi-ja lantiokipupotilailla) 

Ojala Petri, LL 3000 Keuhkosairaudet ja allergologia, väitöskirjatyöskentelyyn 
Nukkumisen, ruokailun ajoittamisen, suoliston mikrobiomin ja lihavuuden vuorovai-kutus 

Palomäki Antti, LT 5000 Reumataudit 
Reumasairauksien tutkimus epidemiologisilla, kliinisillä ja biopankkiaineistoilla 

Parhiala Laura, LL 3000 Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn 
Biparametrisen magneettikuvantamisen pitkäaikaistulokset eturauhassyöpädiagnos-tiikassa tutkimusasetelmassa ja kliinisessä käytössä 

Pekkarinen Laura, LL 3000 PET-keskus Endokrinologia, väitöskirjatyöskentelyyn 
Aivojen ja perifeeristen kudosten insuliiniherkkyys sekä valkoisen ja ruskean rasvaku-doksen tyypin 1 kannabinoidireseptorien määrä nuorilla, lihavuuden ja tyypin 2 dia-beteksen suhteen pienen ja suuren riskin henkilöillä 

Puodinketo Teemu, LL 3000 Sisätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn 
Ärtyvän suolen oireyhtymän diagnostiikka ja hoito – hoitovaihtoehtona ulosteen mik-robiotan siirre 

Salmivalli Alisa, LL 3000 Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn 
Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun kirurgisen hoidon leikkaustekniikat, riskit, haitat, hyödyt 

Sirén Aapo, LL 3000 Kuvantaminen, väitöskirjatyöskentelyyn 
Selkärangan päivystyskuvaaminen 

Sjöholm Pauline, LL 3000 Anestesiologia ja tehohoito, väitöskirjatyöskentelyyn 
Sydän- ja verisuonitautien varhaiset ennustetekijät australialaisessa aboriginaaliko-hortissa 

Thorén Hanna, LKT 5000 Suu- ja leukakirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn 
Lasten ja nuorten hampaanpuutos: 3D-tietokonemallinnuksen avulla valmistetun mallihampaan käyttö hampaan autotransplantaatiossa 

Virtanen Verneri, LL 3000 Syöpätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn 
BRCA2:n ja caldesmonin rooli eturauhassyövässä 

Vuori Matti, LL 3000 Sisätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn 
Validity and risk factors of heart failure 

Matka-apurahat 

Lajunen Katariina, LL 5000 Lastentaudit 
3 kk tutkimusjakso Royal Brompton Hospital Lontoo 
Lapsuusiän astma – albumiinin eritys hengitysteistä 

Salminen Liina, LT 3000 Naistentaudit 
6 kk tutkimusjakso Aarhusin yliopiston Molekyylitutkimuslaitos Tanska 
Nestebiopsia BCG-immunoterapian hoitovasteen arvioinnissa korkean riskin virtsa-rakkosyövässä 

Varpula Jaakko, TtM 800 TY Hoitotieteenlaitos, väitöskirjatyöskentelyyn 
Osallistuminen The 30th European Congress of Psychiatry, Budapest Unkari 
Psykiatrisen potilaan eristyksen turvallisuusriskit potilaalle ja henkilökunnalle 

Hoitotieteen ja perustutkimuksen apurahat 

Ihalainen Ninni, TtM 3000 Hoitotiede, psykiatria, väitöskirjatyöskentelyyn 
Tunnistaa ja kuvata stigmasoivien asenteiden ja self-stigman ilmenemistä mielenter-veyshäiriöitä ja mielenterveyspotilaita kohtaan stigman vähentämiseksi 

Kortesluoma Susanna, FM 3000 Hoitotiede, psykiatria 
Raskausajan stressialtisteen sekä vauvan stressinsäätelyjärjestelmän ja suolistomik-robiston kehityksen yhteys lapsuuden tunne-elämän ja käytöksen häiriöihin – Finn-Brain syntymäkohorttitutkimus 

Kulla Noora, FM 3000 TY, Biolääketieteen laitos, väitöskirjatyöskentelyyn 
Farmakogenetiikan kliinisen käyttöönoton esteiden, hidasteiden ja tulevaisuuden nä-kymien tutkiminen Suomessa 

Laine Satu, TtM 3000 Hoitotiede, väitöskirjatyöskenteleyyn 
Dying Patients’ Dignity in Palliative Hospital Care 

Olli Johanna, TtM 3000 Hoitotiede, lastenneurologia, väitöskirjatyöskentelyyn 
Kehityshäiriöisten lasten hoitotyö lastenneurologisella osastolla, lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen 

Paranko Birgitta, FM 3000 PET-keskus, väitöskirjatyöskentelyyn 
Koulukiusaamisen akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimin-taan 

Sjöros Tanja, TtM 3000 PET-keskus, väitöskirjatyöskentelyyn 
Istumisen vähentämisen vaikutukset tyypin 2 diabeteksen ja sepelvaltimotaudin riski-tekijöihin – satunnaistettu kontrollitutkimus 

Vaihekoski Anu, Sh 3000 Hoitotiede, väitöskirjatyöskentelyyn 
Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten päihteettömyyden tukeminen ja päihteiden ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen kouluympäris-tössä toteutettavan terveyttä edistävän intervention avulla