Kuukausi: tammikuu 2019

TYKS tutkii ja hoitaa – yleisöluennot tammi-huhtikuussa 2019

YLEISÖLUENNOT Tyksin T-sairaalan Johan Haartman- ja Risto Lahesmaa -salit. Hämeentie 11. Pääsisäänkäynti. Luennot taltioidaan ja ne ovat myöhemmin katsottavissa netissä osoitteessa vsshp.fi

Järjestäjä:
Tyksin tutkimuspalvelut yhteistyössä toimialueiden ja TYKS-säätiön kanssa.


Tammikuu 17.1.2019

Kulttuuristako hyvinvointia?

18.00–18.15
Tervetuloa – kulttuuri kuuluu kaikille
Sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas

18.15–18.25
Musiikillinen tervehdys
Sairaala- ja hoivamuusikoiksi erikoistuvat muusikot Turun Taideakatemiasta (TA)

18.25–18.45
Sairaalamusiikkityö – palveluksessanne
KT, MuM, yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, TA

18.45–19.05
Elämänlaatua ympärivuorokautisessa hoidossa
TtM, tohtorikoulutettava Tuulia Koponen

19.05–19.25
Taide ja parantuminen
LKT, tutkimusjohtaja Marja-Liisa Honkasalo, Turun yliopisto

19.25–19.45
Musiikkia aivosairauksiin?
Neurologian professori Seppo Soinila

19.45–
Yllätysvierailu ja päätös


Helmikuu 14.2.2019

Paljon muutakin kuin senkka ja röntgenkuva

18.00–18.20
Avaus: Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten uusi uljas maailma
Toimialuejohtaja, ylilääkäri Satu Jääskeläinen Kuvantaminen
Toimialuejohtaja, professori Kari Pulkki, Laboratoriotoimialue

18.20–19.00
Mitä on tarjolla Terveyskylän Tutkimukseen tulijan talossa?
Erikoissuunnittelija Heidi Korin, Kuvantaminen
Ylilääkäri Maria Raitakari, Laboratoriotoimialue

19.00–19.25
Geenit ja genetiikan laboratoriomenetelmät
Professori, yligeneetikko Johanna Schleutker

19.25–19.50
HIFU-hoidot: Kohdun ja eturauhasen syövän kimppuun ultraäänellä
Professori, radiologian vastuualuejohtaja Roberto Blanco Sequeiros


Maaliskuu 14.3.2019

Asiaa aivoista Aivoviikolla

18.00–18.30
Tervetuloa: Mitä uutta päänsäryn hoidosta?
Tilaisuuden pj, neurologian professori Seppo Soinila

18.30–18.55
MS-taudin muuttuvat hoidot
Neurologian dosentti Merja Soilu-Hänninen

18.55–19.20
Aivokasvaimen ensi oireet
Neurologian dosentti Ville Vuorinen

19.20–19.45
Neurologisen potilaan ajokyvyn arviointi
Professori Risto O. Roine


April 4.4.2019

Det nyaste inom vården för barn och unga

18.00–18.10
Välkommen
Ordförande, professor Heikki Lukkarinen

18.10–18.35
Finlandssvenskarnas bättre hälsa – myt eller verklighet?
Professor i folkhälsovetenskap Sakari Suominen, TY

18.35–19.05
Den nya barnortopediska idrottspolikliniken
Docent, överläkare Olli Pajulo, Åucs och professor Olli J.Heinonen, TY

19.05–19.30
Hur mår små prematurbarn som elvaåringar?
Professor Liisa Lehtonen och postdoktor Sirkku Setänen, Pipari-forskningen

19.30–19.55
Screening av medfödda ämnesomsättningssjukdomar
Professor Kari Pulkki, direktör för Saske


Huhtikuu 11.4.2019

Ei kai se vaan ole syöpää?

18.00–18.05
Tervetuloa
pj dosentti Pia Vihinen, Läntinen syöpäkeskus

18.05–18.30
Miten syöpä leviää elimistössä?
Professori Johanna Ivaska

18.30–18.55
Kun syöpä on suolistossa
Toimialuejohtaja, ylilääkäri Arto Rantala

18.55–19.20
Hematologisten eli verisyöpien uudet hoidot
Toimialuejohtaja, ylilääkäri Maija Itälä-Remes

19.20–19.45
Onko luomessani melanooma?
Dosentti, Syöpäkeskuksen johtaja Pia Vihinen

TYKS säätiön apurahat vuodelle 2019

Hakuaika päättyi 30.10.2018, hakijoita oli yhteensä 71; 51 lääketieteen, 15 hoito- ja perustieteen ja 5 matka-apuraha anomusta. Apurahoja jaetaan nyt yhteensä 96.000 €, lääketieteen apurahoja 24 tutkijalle 69.000 €, matka-apurahoja 4 tutkijalle 9.000 € ja hoito- ja perustieteen apurahoja 6 tutkijalle 18.000 €.  
            


Arvola Samuli, FM               
3000 € Sädehoito, väitöskirjatyöskentelyyn
Luuston gammakuvauksen menetelmäkehitystä

Haavisto Henna, LL              
3000 € Naistentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Äidin unen laatu ja masennusoireet raskauden aikana, vaikutukset synnytyksen käynnistymiseen ja synnytykseen

Kemppainen Nina, LT          
3000 € Neurologia/PET
FINGER: Monimuotoisen elintapaintervention vaikutus suomalaisen ikääntyvän väestön muistitoimintoihin -Pet-osatutkimus

Knaapila Juha, LL, OTM        
3000 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Eturauhassyövän diagnostiikka ja diagnostiikan komplikaatiot

Korhonen Laura, EL             
2000 € Lastentaudit/hematologia
6-merkaptopuriinihoidon optimointi allopurinolin avulla lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa

Kortekangas Hannes, LL       
3000 € Kirurgia/gastroenterologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Vapaan rasvasiirteen käyttö sekä terapeuttinen potentiaali virtsaputken ja ruokatorven ahtaumissa

Kuusimäki Tomi, LL             
3000 € Neurologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Laiteavusteisten hoitojen ja lääkehoidon ennusteelliset vaikutukset edenneessä Parkinsonin taudissa

Laurikainen Heikki, LL         
3000 € Psykiatria, väitöskirjatyöskentelyyn                        
Immunologiset ja metaboliset mekanismit varhaisissa psykooseissa                                                                         

Lempainen Johanna, Dos    
3000 € Lastentaudit/diabetes
Plasman liukoinen DNA tyypin 1 diabeteksen prediktiossa

Makkonen Kristiina, LK
3000 € Lastentaudit/fysiologia
Tyreotropiinireseptorin signaloinnin geneettiset tekijät hypo- ja hypertyreoosissa

Malaspina Simona
3000 € Kliininen fysiologia, väitöskirjatyöskentelyyn
PSMA-ekspression muutos eturauhassyövän hormonihoidon aloittamisen jälkeen

Mohammadian Mehrbod, MSc                    
3000 € Neurologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Tapaturmaiseen aivovammaan liittyvän diffuusin aksonivaurion hienorakenneanalyysi diffuusiopainotteisella magneettikuvauksella

Mäkelä Pietari, LL               
3000 € Kuvantaminen/urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
MRI-ohjatun transuretraalisen ultraääniablaatiohoidon kuvantamislöydökset eturauhassyövässä

Nurmi Jenni, LK                  
2000 € Lastentaudit/hematologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Syöpähoitojen vaikutus akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) sairastavien lapsipotilaiden suolistomikrobistoon

Palomäki Antti, LT               
3000 € Reumataudit
Biopankki- ja genomidata reumataudeissa – avain personalisoituun lääketieteeseen ja reumatautien patogeneesin ymmärtämiseen

Paul-Anttila Maria, LL, FM    
3000 € Akuuttilääketiede, väitöskirjatyöskentelyyn
Lasten ketoasidoosin hoito

Pekkarinen Laura, LL           
3000 € Endokrinologia/PET, väitöskirjatyöskentelyyn
Aivojen ja perifeerisen kudoksen glukoosiherkkyys sekä valkoisen ja ruskean rasvan ennokannabinoidireseptorien määrä nuorilla, lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen suhteen pienen ja suuren riskin henkilöillä

Piatek Katarzyna                 
2000 € Neonatalogia

Puosi Emma, LL                   
3000 € Lastentaudit/psykiatria, väitöskirjatyöskentelyyn                          
Raskauden aikaisen stressin vaikutus lapsen atooppisiin sairauksiin – FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus

Ranti Juha, LL                      
3000 € Hematologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Eri lymfosyyttialaluokkien toipuminen ja herkällä PCR:llä mitatun kimerismin kehitys allogeenisen kantasolusiirron jälkeen – mahdollisuus ennustaa kliinisesti merkittäviä päätetapahtumia ja ohjata interventioita

Thomas Emilia, LL               
3000 € Lastentaudit/infektiotaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
RS-viruksen aiheuttama tautitaakka lapsilla

Uusitalo Tapani, EL              
3000 € Korva- nenä- ja kurkkutaudit; väitöskirjatyöskentelyyn
Intrakapsulaarinen nielurisaleikkaus vs. ekstrakapsulaarinen leikkaus. Vertailututkimus, jossa etsitään eroja turvallisuudessa, tehokkuudessa ja taloudellisuudessa

Vilhonen Heikki, EL             
3000 € Keuhkotaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Ei-pienisoluisen keuhkosyövän prognostiset biomarkkerit

Virtanen Jonna, LL              
3000 € Nefrologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Peritoneaalidialyysihoito Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2002-2015

Hoitotieteen ja perustutkimuksen apurahat

Hanif Tanzeela, MSc Bioinformatics            
3000 € Allergia/lastentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Airway barries during inflammatory diseases. Discovery of genome based alterations by using Next Generation Sequencing

Hyytiä Tytti, TtM
3000 € Hoitotieteen laitos, väitöskirjatyöskentelyyn           
Neuvolan erityinen tuki
Miten, missä vaiheessa ja kuinka nopeasti neuvolassa on päästy kiinni lapsiperheiden erityisen tuen tarpeisiin ja kuinka seuranta ja jatkohoito on heidän kohdallaan toteutettu.

Laiti Minna, FM
3000 € Hoitotieteen laitos, väitöskirjatyöskentelyyn
Kouluterveydenhoitajien ja terveystiedon opettajien näkemykset nuorten seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta- fokusryhmätutkimus

Olli Johanna, TtM
3000 € Hoitotieteen laitos, väitöskirjatyöskentelyyn           
Kehityshäiriöisten lasten hoitotyö lastenneurologisella osastolla, lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen

Toivonen Mirka, TtM
3000 € Hoitotieteen laitos/lastentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Perhekeskeisen hoidon edistäminen vastasyntyneiden teho-osastolla

Wright Pauliina, FT              
3000 € Sädehoito/PET
Multimodaalinen dose-painting pään ja kaulan alueen sädehoidon yksilölliseen suunnitteluun ja adaptointiin

Matka-apurahat

Elenius Varpu, Dos               
3000 €  Englanti
Kystisen fibroosin ja primaarisen ciliaarisen dyskinesian hoidon ja diagnostiikan parantaminen
Kliininen harjoittelu 1-2 kuukautta Royal Brompton Hospital, London

Grönroos Wilma, LK            
3000 € Itävalta
Huippu-urheilijan infektioalttius
Osallistuminen tutkijana hiihdon MM-kilpailuihin Seefeldissä, virusinfektioiden esiintyminen Suomen joukkueen urheilijoilla ja toimihenkilöillä  

Lähteenmäki Päivi, Dos       
1500 € Ranska  
Digitaalisen seurannan mahdollisuudet lapsena ja nuorena syöpää sairastaneiden myöhäisvaikutusten havaitsemisessa ja hoidon tarpeen arvioinnissa
Osallistuminen SIOP 2019 kongressiin, Lyon

Viiklepp Kristina, TtM
1500 € Ruotsi
Komplementin klassinen reitti okasolusyövässä
Osallistuminen 34th Nordic Gongress of Dermatology & Venereology kongressiin, Göteborg