Kuukausi: tammikuu 2018

TYKS tutkii ja hoitaa -yleisöluennot 2018

Torstaina klo 18-20 Turussa T-sairaalas-sa. Hämeentie 11, pääsisäänkäynti, 2 krs.
Etäyhteyden välityksellä Porissa ja Vaasassa. Salossa 11.1.2018.

Järjestäjä:
Tyksin tutkimuspalvelut yhteistyössä toimialueiden ja TYKS-säätiön kanssa.


Tammikuu 11.1.2018 18.00-19.45

Suomessa on turvallista synnyttää

18.00-18.10
Tervetuloa
Osastonylilääkäri Kaarin Mäkikallio, Tyks Raskaus ja synnytys (pj)

18.10-18.40
Äiti ja vastasyntynyt – mikä on muuttunut sadassa vuodessa?
Ylilääkäri, professori Seija Grenman, Tyks Naistenklinikka

18.40-19.10
Mitä raskauden aikana seulotaan ja miksi?
Erikoislääkäri Kristiina Tertti

19.10-19.45
Turvallinen synnytys
Erikoislääkäri Susanna Timonen

Keskustelua


Helmikuu 8.2.2018 18.00-20.00

Kuka hyötyy tehohoidosta?

Kolme ensimmäistä luennoitsijaa ovat TOTEK-yksikön (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki) erikoislääkäreitä.

18.00-18.30
Kuka hyötyy tehohoidosta
Dosentti, osastonylilääkäri Mika Valtonen (pj)

18.30-19.00
Tehoteknologian avulla aikaa parantua?
LT, erikoislääkäri Ruut Laitio

19.00-19.30
Verenmyrkytys tulee ja tappaa – voiko sen estää?
LT, erikoislääkäri Juha Grönlund

19.30-20.00
Palliatiivinen eli oireenmukainen hoito
Osastonylilääkäri Outi Hirvonen, Syöpätaudit


Maaliskuu 15.3.2018 18.00-18.05

Asiaa aivoista Aivoviikolla

18.00-18.05
Tilaisuuden avaus
Toimialuejohtaja, professori Risto O. Roine, Neurotoimialue

18.05-18.35
Miltä aivot näyttävät? Magneettikuvauksen, mikroskoopin ja tietokoneen näkökulmat
Professori Seppo Soinila (neurologia)

18.35-19.25
Syväaivostimulaatiosta uutta tehoa Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriöiden hoitoon
Dosentti Valtteri Kaasinen (neurologia)
Dosentti Janek Franzén (neurokirurgia)

19.25-19.50
Voimmeko vaikuttaa muistisairauden riskiin elintavoillamme?
Professori Risto O. Roine

Keskustelua


Huhtikuu 12.4.2018 18.00-19.45

Miksi näkö heikkenee?

Luennoitsijat ovat Tyks silmätautien erikoislääkäreitä

18.00-18.05
Tilaisuuden avaus
Professori, ylilääkäri Eija Vesti (pj)

18.05-18.30
Kaihileikkaus näköä parantamassa
erikoislääkäri Riikka Törnblom

18.30-18.55
Silmänpohjan ikärappeuma – voidaanko hoitaa ja miten?
LT, erikoislääkäri Vesa Aaltonen

18.50-19.20
Diabeetikon silmänpohja – mitä ja miten hoidetaan
erikoislääkäri Minna Kumpula

19.20-19.45
Miten taittovirheitä voidaan nykyään korjata
erikoislääkäri Mika Kotimäki

Keskustelua

TYKS-säätiön apurahat vuodelle 2018

Hakuaika päättyi 30.10.2017, hakijoita oli yhteensä 85; lääketieteen alalta 64 ja hoitotieteen ym. 21. Apurahoja jaetaan nyt yhteensä 74.000 €, lääketieteen apurahoja 21 tutkijalle 46.000 €, matka-apurahoja 5 tutkijalle 8.000 € ja hoitotieteen apurahoja 8 tutkijalle 20.000 €.

 

Isolauri Erika, prof.            

5000 € Lastentaudit/Elämäntyö
Ihmisen ravitsemuksen ja suoliston mikrobiston vaikutukset terveyteen

 

Dadson Prince, LL              

2500 € PET/endokrinologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Lihavuusleikkausten metaboliset vaikutukset rasvakudokseen

 

Hakamäki Markus, LL        

2500 € Nefrologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Krooninen valtimotauti, elämänlaatu ja mortaliteetti vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla

 

Huhtala Mikael, LL            

2500 € Naistentaudit/sisätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Aminohappoaineenvaihdunta raskausdiabeteksessa – yhteys kliinisiin muuttujiin ja lääkehoitojen vaikutukset

 

Ivaska Lotta, LL                  

2500 € Korvataudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Risakudosten immunogenetiikka

 

Järvelä Liisa, LL                 

2500 € Lasten hematologia väitöskirjatyöskentelyyn, gerontologia
Suolistomikrobiston muutokset syöpään sairastuneilla lapsilla: yhteys immunologiseen toipumiseen, kardiometabolisiin riskitekijöihin ja terveyteen syöpähoitojen jälkeen

 

Kajanoja Jani, LL                

2500 € Psykiatria, väitöskirjatyöskentelyyn
Aleksitymia, varhaislapsuuden stressi ja oksitosiini

 

Majala Susanna, LL           

2500 € Gastrokirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikka ja seuranta 68Ga-leimatulla somatostatiinireseptori-(68Ga-DOTANOC)-positroniemissiotomografialla

 

Maruf Shkar, MD

2500 € Neurologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Aivovamma ja siihen littyvät pitkän ajan kuluessa kehittyvät aivojen rappeumamuutokset

 

Mustonen Anssi, LT

2500 € Sisätaudit
Tulehduksellisten suolistosairauksien aiheuttama kokonaistaakka

 

Nurminen Pertti, LL

2500 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
BCG-hoidon aiheuttamat haittavaikutukset ja teho lihakseen tunkeutumattoman virtsarakkosyövän liitännäishoitona

 

Piri Ruut, LL

2500 € Lastentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
MxA-proteiini lasten sairaalahoitoisten virus- ja bakteeri-infektioiden erotusdiagnostiikassa

 

Putto-Laurila Anne, Dos    

1000 € Lastentaudit
Etanerseptipitoisuuden yhteys kliiniseen vasteeseen ja hoitotehoon lastenreumapotilailla

 

Pöyhönen Heidi, LL            

2500 € Lasten neurologia
Neuroimmunologiset markkerit, ennuste ja doksisykliinihoidon turvallisuus lasten keskushermostotulehduksissa

 

Saarenpää Ilkka, LL           

2500 € neurokirugia
Lannerangan luudutusleikkausten pedikkeliruuvien osumistarkkuuteen ja luutumiseen vaikuttavat tekijät

 

Sell Ville, LL                       

2500 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Invasoimattoman korkean uusiutumisriskin virtsarakon syövän hoito – fluoresenssiavusteinen virtsarakon tähystys ja optimoitu Mitomysiini-C adjuvanttihoito (Finnbladder 9)

 

Tanninen Tiina, LL             

2500 € Sisätaudit/infektio, väitöskirjatyöskentelyyn
Rinovirusinfektion hoito interferoni alfalla primaaria hypogammaglobulinemiaa sairastavilla potilailla

 

Väliaho Vesa, LL                

2500 € Syöpätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Leikattujen stage III suolistosyöpäpotilaiden elinajan ennustaminen uudella riskipistemallilla

 

 

Matka-apurahat

 

Aromäki-Stratos Anu, PsT  

800 €  Portugali
Syyttäjien ja tuomarien arviot lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikön lausunnon käytöstä johtopäätöksiä tehtäessä
Osallistuminen kansainväliseen kongressiin Porto, Portugali

 

Ekblad Mikael, LT              

2000 €  Usa tutkimus
Raskaudenaikaisen tupakoinnin yhteys lapsen epigeneettisiin muutoksiin ja neuropsykiatrisiin ongelmiin
Postdoc-tutkimusjakso Purduen yliopisto, West Lafayette, IN, USA

 

Huurre Anu, LL                   

2000 € Ruotsi
Perehtyminen lasten kantasolusiirtoihin Göteborgin Drottning Silvias sjukhuset kahden kuukauden ajan

 

Niela-Vilen Hannakaisa, TtM               

1200 € Italia
Raskausajan seurannan kehittäminen perhelähtöisemmäksi. Raskaudenaikaisen kiintymyssuhteen kehittyminen aktiivisuusrannekeseurannan avulla
Osallistuminen kansainväliseen kongressiin Rooma, Italia

 

Toivonen Joonas, LL          

2000 € Usa tutkimus
Korvatorven toimintahäiriöiden hoito lapsilla
Osallistuminen tutkimusryhmään Harvard University, Boston, USA

 

 

Hoitotieteen apurahat

 

Hamari Lotta, TtM            

2500 € Hoitotieteen laitos, Lasten hematologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Syöpää sairastavien lasten kansainvälisen kuntoutus- ja liikuntaohjelman validiointi ja digitalisointi Suomeen

 

Heikkilä Kristiina, TtM       

2500 € Hoitotieteen laitos, kirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Sydänleikattujen potilaiden kivun arvioinnin ja kirjaamisen mallin kehittäminen

 

Kaikkonen Elina, FM          

2500 € Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Kastraatioresistentille eturauhassyövälle altistava geneettinen variaatio suomalaisilla eturauhassyöpäpotilailla

 

Nyman Anna, PsL              

2500 € Psykologia, neonatalogia, väitöskirjatyöskentelyyn
Pikkukeskosten kognitiivinen suoriutuminen, kouluoppiminen ja toiminnan ohjauksen taidot 11 vuoden iässä

 

Parisod Heidi, TtM            

2500 € Hoitotieteen laitos, Lastentaudit
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden edistämiseksi kehitettyjen digitaalisten terveysinterventioiden käyttöönottoprosessi Digi4Real

 

Saarikoski Anneli, TtM      

2500 € Hoitotieteen laitos, Lastentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Pissakoulu lasten toiminnallisen kastelun hoidossa – Intervention käyttöönottoprosessin kuvaus ja arviointi

 

Saikkonen Aleksi, FM        

2500 € Sädehoito, väitöskirjatyöskentelyyn
Monte Carlo -laskenta absorboituneen annoksen verifioinnissa sädehoidossa

 

Tuisku Jouni, FM               

2500 € Neurologia, PET, väitöskirjatyöskentelyyn
Neuroinflammaation PET-kuvantamisessa käytettävien analyysimenetelmien kehittäminen ja soveltaminen kliiniseen käyttöön