TYKS-säätiön apurahat 2017

TYKS-SÄÄTIÖN APURAHAT 2017

Apurahoja jaetaan nyt yhteensä 91.000 €, lääketieteen apurahoja 20 tutkijalle 68.500 €, matka-apurahoja 7 tutkijalle 15.000 € ja hoitotieteen apurahoja 4 tutkijalle 7.500 €.

Hakuaika päättyi 30.10.2016 ja hakijoita oli yhteensä 75; lääketieteen alalta 60 ja hoitotieteen 15.


Lääketieteen apurahat

Rönnemaa Tapani, prof 10000 € Sisätaudit/Naistentaudit

Raskausdiabeteksen aineenvaihdunta- ja inflammaatiotekijät eri lääkehoitojen aikana ja heijastuminen lasten terveyteen

Toppari Jorma, prof 13500 € Lastentaudit, Invalidiliiton myöntämä apuraha

Luustosairauksiin liittyvien lisääntymisterveysongelmien tutkimiseen

Aronen Matti, LL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Gerontologia

Molekylaarinen hengitysteiden virusetiologia oireisilla ja oireettomilla vanhuksilla

Carpelan Anu, LL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Vatsaelinkirurgia

Peräsuolisyövän leikkaushoidon kehitys ja toiminnalliset muutokset

Grönroos Marika, LL 2500 € Lasten ja nuorten klinikka, lasten hematologia

Lasten palliatiivinen hoito ja saattohoito Tyksin lastenklinikalla

Hellman Tapio, LL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Sydänkeskus

Persistoiva eteisvärinä ja elektiivisen kardioversion komplikaatiot

Kainulainen Leena, Dos 2500 € Lasten ja nuorten klinikka

Primaaria hypogammaglobulinemiaa sairastavien potilaiden rinovrusinfektiot ja niiden hoito pegyloidulla interferoni-alfalla sekä keuhkomuutosten seuranta magneettikuvantamisella

Knaapila Juha, LL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Urologia

Magneettitutkimuksen merkitys eturauhassyövän diagnostiikassa ja leikkauksen suunnittelussa sekä eturauhassyövän diagnostiikkaan liittyvät infektiokomplikaatiot ja niiden ehkäisy

Lääveri Meira, EHL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Hammasklinikka

Osastohoitoa vaatineet vakavat pään ja kaulan alueen tulehdukset Tyksissä

Nousiainen Niko, LL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Psykiatria

Maternal Prenatal Psychiatric Symptoms, Cytokine Profile and Child Health Outcomes

Oda Arata, LL 2500 € Lastentaudit, neonatalogia NAVA Research

Electrical activity of the diaphragm and neutrally adjusted ventilation to improve respiratory support in newborn infants – Baby Friendly Ventilation Study

Puolakka Elina, LK 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Sydänkeskus

Lapsuuden sosioekonomisen aseman vaikutus sydänterveyteen aikuisiässä

Päivärinta Johanna, LL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Nefrologia

Kidney transplantation and renal and cardiac perfusion reserve

Rantanen Ansa, LL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Yleislääketiede

Depressiiviset oireet ja sydän- ja verisuonisairauksien klassiset riskitekijät

Saaresranta Tarja, Dos 2500 € Keuhkotaudit

Sokkouttamaton eteenpäin katsova tutkimus keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen ennakoimiseksi käyttäen langatonta hengitystiheyden, sydämen sykkeen ja unen etäseurantaa

Sainio Teija, FM 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Kuvantamiskeskus

Potilaiden soveltuvuuden ja MR-HIFU-hoitojen tulosten arviointi kvantitaavisten magneettikuvaustekniikoiden avulla

Schrey Aleksi, LT 2500 € Korvataudit

Pään ja kaulan alueen Desmoidi tuumorit Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vuosina 1977 – 2016

Schuetz-Havupalo Linnea, LL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Lastentaudit

Psyko-sosiaaliset ja ympäristövaikutteet alle 2-vuotiaiden lasten hengitystieinfektioihin

Tenhami Mervi, LL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, PET-keskus

Yhdistetyn PET/MRI-kuvausten soveltuvuus tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) diagnostiikkaan ja seurantaan

Östberg Anna, LL 2500 € väitöskirjatyöskentelyyn, Neurokirurgia

Kolinerginen järjestelmä aivovammojen jälkitiloissa

 Matka-apurahat

Ivaska Lauri, LL 2500 € Lasten ja nuorten klinikka, Kanada Vancouver

Mikrobien ja tulehdusreaktion pikatestien käyttö lasten infektiodiagnostiikassa. 3 kk:n vaihto BC Children’s Hospitalin infektiotautiyksikköön

Korhonen Laura, LL 2500 € Lasten hematologia, Australia Melbourne

Lasten hemato- ja onkologian lisäkoulutukseen kuuluvan kantasolujensiirtokoulutuksen loppuun suorittaminen Melbournessa, The Royal Children’s Hospital sairaalan kantasolusiirtoyksikössä

Laaksonen Inari, LL 2500 € Ortopedia, USA Boston

Lonkan tekonivelten selviytyminen, uusintaleikkausten syyt, liukupintaongelmat ja komplikaatiot. Post doc tutkijana Harvardin yliopistossa

Lahesmaa Minna, LL 1500 € Pet-keskus, USA Colorado

Ruskean rasvan fyiologia ja säätely ihmisessä. Osallistuminen kansainväliseen kongressiin.

Ruuskanen Miia, LL 1500 € Korvaklinikka, Helsinki

Helsingin HUSUKE-yksikön toimintaan tutustuminen, Tyksin foniatrian yksikön toiminnan kehittämiseksi

Syvänen Kari LL, 2500 € Urologia, Ruotsi Tukholma

Kliininen vierailu Tukholman Karolinska sjukhusetin urologiseen yksikköön

Uitti Johanna, LL 2000 € Lasten ja nuorten klinikka, Australia Cold Coast

Äkillisen välikorvatulehduksen oirekuva ja siihen vaikuttavat tekijät. Osallistuminen kansainväliseen kongressiin.

Hoitotieteen apurahat

Eskola Anna, HuK 2500 € Kasvatustiede, Lasten ja nuorten klinikka

Lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksien vaikutus erityisesti lahjakkaiden oppijoiden koulumenestykseen

Kauppi Kaisa, TtT 2500 € Hoitotieteen laitos, Psykiatria

Digitaaliset pelit skitsofreniaa sairastavien hoidossa

Kauppila Marjo, TtM 1000 € Hoitotieteen laitos, Naistentaudit

Gynekologiset vaivat ikääntyvillä

Olli Johanna, TtM 1500 € Hoitotieteen laitos, tutkimusyksikkö

Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen